Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige i forskningstoppen i EU

Inget annat EU-länder satsar mer på forskning och utveckling än Sverige. Men både EU och Sverige är långt från sina målsättningar.

Sverige lade 3,4 procent av den samlade ekonomin på forskning och utveckling, FoU, under 2019 – mest i EU. Det visar uppgifter från Eurostat på fredagen.

I genomsnitt utgjordes FoU-investeringarna i medlemsländerna 2,2 procent av BNP. EU:s mål är att sådana investeringar ska uppgå till minst tre procent av BNP senast år 2020. Alla länder har nationella mål. För Sverige liger det målet på fyra procent – en nivå som inte heller den ser ut att nås.

Under de senaste tio åren har de flesta EU-länder ökat sina satsningar på FoU. Sverige och Finland har tidigare tillsammans intagit topplaceringarna men sedan några år har Finland fallit i från på grund av minskade satsningar. I Sverige är nivån i det närmaste oförändrad.