EU:s gränsvärde för fina partiklar (PM2,5) överskreds i sex medlemsländer 2018: Bulgarien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien och Tjeckien. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trend: Luften i EU allt renare

Luften i EU-länderna har under de senaste 20 åren blivit allt mer fri från farliga partiklar. Sverige hör till de länder med renast luft. Fortfarande beräknas dock 400 000 personer dö i förtid av föroreningarna i unionen. 

– Den övergripande trenden för luftkvaliteten under de senaste två årtiondena är positiv. Koncentrationen av förorenande ämnen minskar och antalet dagar med överskrida nivåer [av farliga ämnen] i medlemsländerna är mindre än tidigare, sade Europeiska miljöbyråns chef Hans Bruyninckx när han på måndagen presenterade den senaste luftkvalitetsrapporten för EU som avser 2018.

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius välkomnade den positiva utvecklingen men pekade på att antalet personer som dör en förtida död i EU fortfarande är högt: närmare 400 000 per år. Sedan 2009 har det antalet dock minskat med runt 13 procent.

De båda pekar på en tydlig länk mellan den EU-lagstiftning som finns på området det det förbättrade läget.

Det finns en stora skillnader mellan och inom medlemsländer. I fattigare medlemsländer eldas mer med kol och ved vilket ger upphov till högre nivåer av luftförorenande ämnen.

Sverige hör till de länder med bäst luftkvalitet. Antalet förtida dödsfall på grund av dålig luft i Sverige beräknas årligen till drygt 3 000. Sett till antal förlorade levnadsår, ett annat sätt att beräkna luftföroreningars skada på folkhälsan, ligger Sverige bäst till i EU när det gäller den största luftförorenaren PM2,5.