Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en träff tidigare i december.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länderna ger sitt första godkännande för brittiskt avtal

EU-ländernas EU-ambassadörer gav på måndagen sitt godkännande av det framförhandlade handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien. Sverige ger besked senare på måndagen.

Ett förslag till handel- och parternskapsavtal blev slutligen färdigförhandlat på julafton mellan EU-kommissionen och den brittiska regeringen. Det ska närmaste godkännas av EU-länderna så att det kan börja gälla provisoriskt redan från 1 januari 2021.

På måndagen beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel preliminärt godkänna uppgörelsen. Sverige som måste vänta in ett möte med riksdagens EU-nämnd ger sitt besked senare på måndagen. Därefter ska länderna genomföra ett skriftligt förfarande för att ge ett mer formellt tillfälligt godkännande senast på tisdagen.

Avtalet går enligt kommissionen långt utöver ett traditionellt handelsavtal och syftar “att bevara långvarig vänskap och samarbete”. Det betyder att avtalet inte bara reglerar handel utan ett stort antal frågor som rör ekonomi, miljö, forskning och sociala frågor, se faktaruta.

Parterna ska även samarbeta kring brottsbekämpning och terrorism men inte om utrikespolitik eller försvarsfrågor. Inte heller finansiella tjänster finns med i avtalet eller det idag ömsesidiga erkännandet av tjänster. Det sistnämnda betyder att tjänster som idag är godkända i ett EU-land efter årsskiftet inte längre automatiskt blir godkända i Storbritannien.

I ett första uttalande sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att avtalet var "rättvist och balanserat" och kommer att "skydda våra europeiska intressen" och "säkerställa en rättvis konkurrens".

Svenska kommentarer

Emma Sävenborg brexitsamordnare på statliga handelsmyndigheten Kommerskollegium säger att avtalet i mycket liknar det som EU redan har med Kanada och Japan och att det bästa med avtalet är att det inte blir några tullar och kvoter. Hon lyfter även fram den ökade transparensen som avtalet ger jämfört med om avtalet inte hade blivit av.

– Storbritannien behöver inte säga till EU innan de inför nya regler, däremot säger avtalet att intressenter på EU-sidan har rätt att komma in med synpunkter på nya regler som Storbritannien ska införa vilket är mycket positivt, säger Emma Sävenborg till Europaportalen. 

Annons

Vid sidan av medlemsländerna måste även Europaparlamentet ge sitt godkännande, vilket planeras ske i mars. Svenska Europaparlamentariker är positiva till att avtalsförhandlingarna till slut kom i mål. 

– Jag välkomnar att vi har ett avtal. Alternativet med en hård brexit hade varit helt katastrofalt, säger Jörgen Warborn (M) som sitter i parlamentsutskottet för internationell handel. 

Han pekar ut tullfriheten som det mest positiva med avtalet men ser också stora problem med att britterna lämnar den inre marknaden.

– Det kommer att leda till mer regelkrångel för företagen som tulldeklarationer och tullkontroller. Men även det här med yrkeskvalifikationer där vi inte godkänner varandras yrkestitlar är problematiskt. Men allra mest problematiskt blir det för småföretagen som saknar erfarenhet att handla med så kallade tredjeländer som Storbritannien nu blir, säger Jörgen Warborn.

Även Socialdemokraten och Europaparlamentariker Johan Danielsson är inne på samma linje.

– Handelsfrågan är bred och komplex. Vi kan dock konstatera att handelsavtalet är väldigt positivt för svenska företag. Företag slipper betala tull på varor som har ursprung i EU eller Storbritannien. Men vi kommer också att se ökad administration och högre kostnader än tidigare, säger Johan Danielsson i ett uttalande till Europaportalen. 

Han beklagar även att studentutbyte med Storbritannien kommer att försvåras. 

– Storbritannien har valt att ställa sig utanför Erasmus-samarbetet, det är synd. Det kommer göra det svårare för svenska studenter att studera där, men det påverkar framförallt britterna själva, säger Johan Danielsson.