Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljoner jobb i EU borta under coronakrisen

Trots en kraftig återhämtning under tredje kvartalet har 4,3 miljoner arbetstillfällen försvunnit i EU jämfört med innan coronakrisens början.

Andelen sysselsatta i EU-länderna ökade under årets tredje kvartal med 0,9 procent jämfört med kvartalet dessförinnan, visar reviderade uppgifter från Eurostat. Det är den största ökningen på kvartalsbasis sedan mätningarna började 1995.

Ökningen sker dock mot bakgrund av ett historiskt fall i sysselsättningen i EU under andra kvartalet i år.

Tredje kvartalets återhämtning är dock inte tillräcklig för att motverka andra kvartalets tapp. På årsbasis har sysselsättningen minskat med 2,0 procent. 

De största fallen i sysselsättning på årsbasis har skett i Spanien och Estland. Sverige ligger en hårsmån bättre till än EU-snittet. I tre medlemsländer Malta, Luxemburg och Polen har sysselsättningen till och med ökat sedan tredje kvartalet 2019.

Jämfört med slutet av 2019 – innan coronakrisen – har antalet sysselsatta i EU minskat med 4,3 miljoner personer.