Om ingen budgetuppgörelse nås försvinner även den svenska EU-rabatten. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Plan B i vetokrisen förbereds

EU-kommissionen har en plan på hur Ungern och Polen, som lagt sitt veto mot unionens flerårsbudget och coronafond, kan rundas.

De två länderna är kritiska till en ny mekanism som ska göra det möjligt att dra in EU-stöd till medlemsländer som bryter mot grundläggande demokratiska principer. De har därför lagt in sina veto mot unionens flerårsbudget för 2021-2027 och coronafonden för att driva genom en urvattning av mekanismen.  

Tyskland, EU:s nuvarande ordförandeland, medlar med de ungerska och polska regeringarna. Hittills utan framgång. För att sätta ytterligare press på de två länderna har EU-kommissionen förberett en plan för att kunna gå runt vetot när det gäller coronafonden på 750 miljarder euro som ska gå till krisande medlemsländer.

En högt uppsatt EU-tjänsteman informerade på onsdagen journalister om planerna. Kommissionen vill sätta upp en tillfällig coronafond, något som kan göra genom ett så kallat fördjupat samarbete, utan Ungerns och Polens deltagande. Den skulle fungera som en övergångslösning till dess de två länderna drar tillbaka sina veton. Enligt tjänstemannen kan ett sådant fördjupat samarbete ”snabbt” tas i bruk.

Kommissionen undersöker även andra juridiska möjligheter att runda Ungern och Polen och därmed öka trycket på dem.

Går inte för flerårsbudgeten

För flerårsbudgeten finns ingen motsvarande lösning utan där krävs det alla medlemsländers godkännande för att den ska kunna träda i kraft efter årsskiftet.

Om ingen lösning på vetokrisen hittas vid EU-toppmötet i slutet av nästa vecka träder en provisorisk nödbudget i kraft. Den innebär att högst en tolftedel av förra årets, alltså 2020 års, budget får betalas ut månad för månad i EU-stöd. Stöden kan dessutom bara gå till ändamål som inte har ett slutdatum. Till dessa hör direktstöd till lantbrukare, EU:s utrikespolitik, bistånd och civilskyddsmekanismen.

För alla andra utgiftsposter får EU-stöd bara gå till redan påbörjade program. Inga nya program kan finansieras. Detta omfattar bland annat EU-stöd till fattiga regioner, forskning, Erasmusstudenter, gränshantering och övergångsfonden. Enligt EU-tjänstemannen skulle regionalstödet behöva minskas med 50 till 75 procent.

Kommissionen räknar med att EU-budgeten nästa kommer att minska med mellan 25 och 30 miljarder euro nästa år om inte Ungern och Polen drar tillbaka sina veton. Detta gör att EU-stöd till vissa projekt inte kommer kunna betalas ut som planerat.

Det skulle vara första gången sedan 1988 som en sådan nödbudgetlösning tas till.