Annons

Bilden visar vaccinering av vårdpersonal i Bulgarien. Landet har störst andel personer, 34 procent, i Eurobarometerns undersökning som säger att de inte vill vaccinera sig.

Hoppa till artikelns andra spalt.

En av tio svenskar vill inte coronavaccinera sig

Den största motviljan i EU mot att låta vaccinera sig mot covid-19 finns i östra EU. I Sverige säger var tionde tillfrågad att de inte vill ta en coronaspruta.​ Det visar en färsk opinionsundersökning.

17 procent av de tillfrågade i EU-kommissionens Eurobarometer som genomfördes innan jul i fjol uppger att de inte vill vaccinera sig mot covid-19. Störst är motståndet i de forna kommuniststaterna i Öst- och Centraleuropa. Av de västeuropeiska EU-länderna är fransmännen de största motståndarna. I Sverige säger sig en av tio att de inte vill vaccinera sig.Öbor hetas på sprutan
Den största andelen som tvärtom svarade att de vill låta vaccinera sig så snart som möjligt återfinns på Malta följt av Irland. Motsvarande andel i Sverige är  29 procent.