Annons

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Energiförbrukningen sjönk i Sverige och EU - klimatmål allt närmre

För andra året i rad minskade EU-ländernas energiförbrukning 2019 och de kommer allt närmare uppställt mål. Även i Sverige minskade energiförbrukningen, för första gången på fyra år.

2019 sjönk EU-ländernas samlade energikonsumtion för andra året i rad. Det framgår av en rapport från Eurostat på torsdagen. Målet att minska den totala energiförbrukning i EU27 till 2020, även kallad primär energiförbrukning, är satt i absoluta tal som motsvarar en förbrukning av energiinnehållet i 1 312 miljoner ton råolja, Mtoe, under 2020. 2019 var den totala energiförbrukningen i EU 27 motsvarande 1 352 Mtoe, en minskning med 24 miljoner ton sedan 2018. För första gången på fyra år sjönk även den svenska energiförbrukningen.

 

Annons


Primär energiförbrukning i absoluta tal (Mtoe): Läge och mål.

Energiförbrukning i Mtoe

2015

2016 2017

2018

2019

Mål 2020

Mål 2030

EU 27

1353,5

1364,8 1384,6

1375,6

1352

1312 

1128

Sverige

43,8 

45,4 46,4

47,3 

45,8 

43,4 

 

Källa:  Eurostat 27 januari 2021.

För att nå EU-målet till 2020 måste energiförbrukningen gå ner med ytterligare 40 miljoner ton råolja. Det är ett mål som sannolikt underlättas av coronakrisen som tvingat fram minskat resande och minskad produktion av varor och tjänster. Se de konkreta klimatmålen i EU.