Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor skillnad på graden av korruption mellan EU-länder enligt rapport

EU är den minst korrupta regionen i världen. Medan korruptionen över tid har minskat i Grekland har den samtidigt ökat markant i Ungern.

Korruptionsgranskaren Transparency International, TI, granskar varje år nivån av uppfattad korruption i offentlig sektor i världens länder. 

”Europeiska unionen är den bäst fungerande regionen på korruptionsindexet men befinner sig under en enorm påfrestning på grund av covid-19”, heter det i organisationens senaste sammanställning som publicerades på torsdagen.

TI menar att pandemin sätter oväntat tryck på öppenheten och ansvarsutkrävandet i många länder i Europa. 

Skillnaden mellan de mest och minst korrupta medlemsländerna i EU är dock markant. Minst korrupta är de nordiska länderna Danmark, Finland och Sverige. På delad bottenplats ligger Ungern, Bulgarien och Rumänien.

Utvecklingen i tre länder pekas ut

Sett över en längre tid lyfter Transparency International ett varningens finger för tre EU-länder: Ungern, Polen och Malta.


Mest ökad korruption över tid

EU-land

Försämring mellan åren

Poäng

Ungern

2012 - 2020

- 11

Polen

2015 - 2020

- 7

Malta

2015 - 2020

- 7

Källa: Transparency International 28 januari 2021.

Ungern har gjort det största tappet på indexet sedan 2012: elva poäng. Den ökade korruptionen går enligt TI hand i hand med regeringen stärkande av makten över oberoende institutioner, medier och civilsamhället. 

I Polen har korruptionsindexet försämrats med sju poäng sedan 2015 då den nuvarande regeringen kom till makten. Den nationalkonservativa regeringen anklagas för att urholka domstolsväsendets oberoende  och ha ändrat hundratals lagar med pandemin som förevändning.

Malta fick under 2020 sin sämsta betyg sedan 2012. Organisationen pekar på rättsstatligheten på Malta allt mer ifrågasatts, inte minst efter mordet på den undersökande journalisten Daphne Caruana Galizia. Man ser även stora brister i landets största bank, Bank of Valletta. vilket underlättar för pengatvätt och andra brottsliga aktiviteter.
 

Tydliga förbättringar 
Men allt är inte nattsvart, organisationen pekar även på tydliga förbättringar som i Italien, Estland och Grekland.


Mest minskad korruption över tid

EU-land

Förbättring mellan år

Poäng

Grekland

2012 - 2020

+ 14

Estland

2012 - 2020

+ 11

Italien

2012 - 2020

+ 11 

Källa: Transparency International 28 januari 2021.