Portugals socialdemokratiske premiärminister António Costa.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Portugal betonar vikten av sociala frågor i EU

Det portugisiska EU-ordförandeskapet har fokus på den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen. I maj planeras en uppföljning av Göteborgstoppmötet 2017 med ett socialt toppmöte i Porto. Syftet är att ge “en politisk knuff för att förverkliga Europeiska pelaren för sociala rättigheter”.

Portugal tog vid årsskiftet över det roterande ordförandeskapet i EU från Tyskland. Uppdraget innebär att fram till 30 juni bland annat att leda förhandlingarna mellan medlemsländernas regeringar i ministerrådet och representera dem gentemot EU-parlamentet. 

Portugiserna får ta över en rad tunga frågor som EU:s omställning till en grönare och digitalare ekonomi och det kontroversiella asyl- och migrationspaketet.

Ordförandeskapet under den socialdemokratiska portugisiska regeringen, har tre övergripande prioriteringar för det kommande halvåret under mottot ”dags att leverera: en rättvis, grön och digital återhämtning”:

I maj kallas stats- och regeringscheferna och representanter från medlemsländerna, EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter och civilsamhället till ett toppmöte i Porto för att diskutera sociala frågor.

”Syftet är att ge en politisk knuff för att förverkliga Europeiska pelaren för sociala rättigheter i medborgarnas liv där centrala ämnen blir sysselsättning, kvalifikationer och social tryggheter”, heter det i ett uttalande från ordförandeskapet.

Senaste gången ett sådant socialt EU-toppmöte hölls var i Göteborg 2017. Inför Göteborgsmötet fick Löfvenregeringen riksdagens stöd sedan Liberalerna och Vänsterpartiet gett grönt ljus. Den övriga oppositionen var bland annat kritisk mot att EU med sociala pelaren skulle ges inflytande på nya områden.