Europeiska rådets ordförande Charles Michel uppkopplad till videomöte.

Bild: Europeiska rådet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Snabbare vaccinstrategi i fokus på EU-toppmöte

Hur ska EU snabbt kunna vaccinera en så stor del befolkningen som möjligt? Det är huvudfrågan när EU-ländernas ledare samlas till årets första EU-toppmöte.    

På torsdagskvällen ska EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt utbyta bästa praxis och diskutera hur man kan samordna massvaccineringen för att begränsa smittspridningen.  

– Att påskynda vaccineringen i hela EU är just nu vår viktigaste uppgift, säger EU-ordförande Charles Michel som kallat till mötet.

Inför möte har EU-kommissionen tagit fram förslag på fyra huvudmål kring vaccineringen som de anser att toppmöte bör behandla. 

  1. Påskynda vaccination och vaccinförsörjning
  2. Uppgradera testning och sekvensering för att kontrollera infektioner och nya varianter  
  3. Se till att den inre marknaden fungerar
  4. Visa internationellt ledarskap och solidaritet  

Ett annat övergripande mål för vaccineringen enligt kommissionen är att minst 70 procent av befolkningen i EU ska vara vaccinerade till sommaren.