Debatt: Återstart för hälsa, klimat och demokrati

Trots det nya året måste vi fortfarande hålla i, hålla ut och hålla ihop för att ta oss igenom pandemin. Men samtidigt är klimatkrisen och hoten mot demokratin fortfarande lika akut idag som för ett år sedan. Det skriver Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L) vars parti prioriterar tre EU-frågor, se listan. 

Kampen mot pandemin måste givetvis stå högst på EU:s dagordning. Att vaccinationer genomförs snabbt och effektivt är en förutsättning för att vardagen och ekonomin ska återgå. EU-samarbetet har varit en förutsättning att få tillgång till vaccin så pass snabbt som vi fått. 

Samtidigt som pandemin är en hälsokatastrof slår den också skoningslöst mot ekonomin, med förödande konsekvenser för människors jobb och försörjning. De ekonomiska och sociala konsekvenserna av viruset kommer att bli omfattande. Att EU står rustat med en återstartsfond för att motverka massarbetslöshet och ekonomisk kris är extremt viktigt och att dessa pengar används på bästa sätt är helt centralt. 

Mitt i allt elände kan vi dock se nya möjligheter. En grön omställning är möjlig på riktigt. Att inte tappa takten i klimatarbetet, utan tvärtom använda återstarten efter pandemin för en nystart för en hållbar ekonomi måste vara högt prioriterat under detta år. 

Som Liberal är jag så klart väldigt lättad över att Donald Trump röstades bort. Det som händer nu i USA inspirerar. Inger hopp för demokratin. Att USA går tillbaka till Parisavtalet och Världshälsoorganisationen är viktigt för hela världen. Jag ser redan hur EU planerar för att kroka arm med den nya administrationen. Möten bokas och gamla kontakter återknyts. Nu gäller det för oss att bygga vidare på den här vågen av möjligheter och optimism.

I EU:s nya långtidsbudget finns den efterlängtade rättsstatsmekanismen. Det innebär att man kan stoppa utbetalningar av EU-medel till länder som bryter mot rättsstatens principer. Det var en stor framgång för oss som länge krävt att länder som Polen och Ungern måste respektera EU:s grundläggande demokratiska värden. Men att den är på plats måste också betyda något i praktiken. Mot bakgrund av detta måste EU-kommissionen, utöver att faktiskt använda mekanismen, också vässa arbetet med att följa upp medlemsländernas efterlevnad när det gäller rättstatsfrågor och mänskliga rättigheter.

Demokratin segrade i USA och den kommer växa sig starkare i EU, men bara om vi kämpar för det. 

Med en hållbar omstart, en fungerande vaccination och att göra demokratin självklar i hela Europa, bland annat genom ett bättre samarbete med USA, ser jag ljust på 2021. 

Karin Karlsbro (L)
Europaparlamentariker