EU:s nya klimatlag ska vara färdigförhandlad i mars, men än har Europaparlamentet och ministerrådet svåra frågor kvar att enas om.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s nya klimatlag närmar sig slutfasen

EU:s nya klimatlag ska vara färdigförhandlad i mars, men vägen dit är ännu lång. Europaparlamentet och ministerrådet har fortfarande kvar de svåraste frågorna att enas om.

Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och ministerrådet om EU:s nya klimatlag pågår för fullt. Jytte Guteland (S), Europaparlamentets huvudförhandlare för EU:s klimatlag, känner pressen men är glad över att förhandlingarna kommit igång.

– Arbetet är i full gång och vi är inne i den sista fasen. Vi har kommit till en punkt där vi verkligen börjat förhandla, säger Jytte Guteland (S), till Europaportalen.

Annons

En av de svåraste frågorna enligt Guteland handlar om 2030-målet, där EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet varit oense om hur mycket utsläppen av växthusgaser ska minska till år 2030. I december enades ministerrådet om att gå på kommissionens förslag om att minska klimatutsläppen med minst 55 procent, medan Jytte Guteland och parlamentet vill höja utsläppsmålet till 60 procent.

– Stämningen under förhandlingarna har varit god, det finns en vilja att ge och ta. Men vi vill ha en högre ambition för klimatlagen än det ursprungliga förslaget som låg på bordet, säger Guteland.

Pressen ligger framför allt på att hinna bli klar med klimatlagen i tid innan EU-kommissionen i sommar påbörjar sitt arbete med att ta fram ett klimatpaket med detaljerade förslag på olika sektorslagstiftningar, till exempel för industri och transporter.

– Min förhoppning är att vi blir klara med klimatlagen i god tid, så att den ska kunna styra de förslag som kommissionen lägger i sommar. Drar den här ut på tiden så blir den ju inte lika styrande, säger Guteland.