Det ska vara lättare för allmänheten att få ut handlingar från EU-institutioner. Det tycker Europaparlamentet i en ny resolution.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet kritiserar EU:s bristande öppenhet

Europaparlamentet vill öka allmänhetens tillgång till EU-handlingar och är mycket kritisk mot ministerrådet och EU-kommissionen – men även mot parlamentet självt.

Det ska vara lättare att få ut handlingar från EU. Det tycker Europaparlamentet i en ny resolution. Bland annat vill parlamentsledamöterna ha tydligare regler gällande EU-institutionernas sammanträden bakom stängda dörrar. 

Ledamöterna kritiserar att offentliga handlingar “ofta säkerhetsklassas på ett överdrivet sätt” och påminner om att enligt den Europeiska ombudsmannen ska begränsningar till offentliga handlingar vara ett undantag och begränsas till “vad som är absolut nödvändigt”.

Ministrarnas och Europaparlamentarikernas lagstiftningsarbete är offentligt och medborgarna har rätt att få tillgång till handlingar. Men enligt betänkandet var det under 2018 bara 72 procent av ansökta handlingar som lämnades ut från ministerrådet, jämfört med 80 procent för EU-kommissionen och 96 procent för Europaparlamentet. I ministerrådets fall var det ett bortfall på 28 procent – nästan var tredje handling mörkades.

 

EU-institution

Avslagna ansökningar om handlingar 2018

Ministerrådet

27,8 procent

EU-kommissionen

20 procent

Europaparlamentet

4 procent

Källa: Europaparlamentets betänkande A9-0004/2021.

 

Parlamentet stödjer Europeiska ombudsmannen i kritiken om att ministerrådets bristande öppenhet kan betraktas som “administrativa missförhållanden”. Parlamentet riktar även kritik mot EU-kommissionen om att de inte vill offentliggöra statistik som visar på graden av EU-politikens effektivitet men även mot sig själva, då de påpekar att parlamentets röstningsdokument är krångliga och inte ”användarvänliga” eller bidrar till EU:s öppenhet.