Till vänster EU-minister Hans Dahlgren, i mitten hans statssekreterare Paula Carvalho Olovsson och till höger Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor EU-debatt närmar sig – Sverige vill inte prata fördragsändring

Sverige vill inte att den kommande framtidskonferensen leder till en öppning av EU-fördraget. – Vi vill inte se några fördragsdiskussioner, säger statssekreterare Paula Carvalho Olovsson som hellre vill se fokus på demokrati- och rättsstatsfrågor.

I morgon tisdag kommer medlemsländernas EU-ministrar bland annat diskutera EU:s kommande framtidskonferens – en idé som drivits av Frankrikes president Emmanuel Macron, om att låta medborgare och andra intressenter få komma till tals om unionens framtid.

I början av 2020 lanserade kommissionen sitt förslag. Konferensen har dock blivit uppskjuten på grund av coronapandemin och på grund av oenighet mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Ett kompromissförslag finns nu på EU-ministrarnas bord.

– Det förslag som ligger nu är att man har en ledning som består av representanter från alla tre institutionerna, säger Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare för EU-minister Hans Dahlgren men arbetar även nära statsminister Stefan Löfven (S) i EU-frågor, till Europaportalen.

Vilka frågor som EU vill att medborgare, civilsamhälle, arbetsmarknadsparter och andra intressenter ska svara på är ännu inte klart. Sverige driver på för att fokus ska ligga på demokrati och rättsstatens principer.

– Vad som kommer att diskuteras på konferensen kommer också att påverkas av pandemin, säger statssekreteraren.

Det kan röra sig om frågor om närmare EU-samarbete inom hälsa och sjukvård- 

Vill inte se fördragsändringar

EU-kommissionen har öppnat för ändringar i EU:s fördrag om det skulle bli  framtidskonferensens vilja. Österrike och många EU-parlamentariker driver även kravet på en fördragsändring. Regeringen ställer sig dock avvisade.

– Vi vill inte se några fördragsdiskussioner, säger Carvalho Olovsson.

Framtidskonferensen kan komma att inledas den 9 maj i år förutsatt att pandemiläget tillåter och planeras pågå i två år. Resultatet ska sedan sammanställas i en rapport som ska diskuteras av stats- och regeringscheferna.