Överst: Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S). Nedan: Abir Al-Sahlani (C) och Alice Bah Kuhnke (MP)

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska folkets EU-prioriteringar skiljer sig från andras

Åtgärder mot terrorism och organiserad brottslighet står högst på svenskarna EU-lista följt av klimat och miljöfrågor. Stödet för dessa frågor är betydligt svagare hos den genomsnittlige EU-medborgaren. Svenska Europaparlamentariker ger sina kommentarer.

Åtgärder mot terrorism och organiserad brottslighet står högst på svenskarnas prioriteringslista för Europaportalen följt av klimat och miljöfrågor. Det kan jämföras med den genomsnittlige EU-medborgaren som vill att parlamentet främst ska vidta åtgärder mot fattigdom och sociala ojämlikheter följt av åtgärder mot terrorism och organiserad brottslighet och bättre utbildning för alla. Det framgår av en opinionsundersökning från Kantar/Sifo beställd av Europaparlamentet.

Moderaten och Europaparlamentariker Tomas Tobé, som drev frågan om brottslighet i sin EU-valrörelse, är inte förvånad att svenskarna satt frågan överst med tanke på de svenska problemen kring brottslighet och skjutningar.

– Det tror jag kan avspegla sig i den här undersökningen, att lösningar efterfrågas. Vi moderater vill förstärka kampen mot brottsligheten och terrorismen. Inom EU behöver vi stärka Europol, sätta stopp för kringresande stöldligor och inrätta ett nytt anti-terrorcenter, säger Tomas Tobé.

Även Socialdemokraten och Europaparlamentariker Heléne Fritzon ser en koppling till den svenska debatten om brottsligheten och menar att EU måste agera.

– En viktigt fråga är handel med vapen. Där har ju EU ett viktigt ansvar för att det inte finns en marknad där gängkriminella kan agera mellan våra länder, säger Heléne Fritzon.

Centerpartisten och Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani menar att förklaringen till det svenska stödet för terror- och miljöfrågor är att det är typiska gränsöverskridande frågor med stora samarbetsvinster.

– Terror och klimatförändringar stannar inte vid gränsen, säger Abir Al-Sahlani. 
 

Annons

Vad av följande bör vara Europaparlamentets främsta prioriteringar? 

Prioriterade EU-frågor

Svenskars prioritering

EU-genomsnittet

Terrorism och brottslighet

55 % (1)

35% (2)

Förnybar energi och koldioxidneutralitet

49 % (2)

23% (5)

Miljöskydd och biologisk mångfald

46 % (3)

32 % (4)

Minska fattigdomen och sociala ojämlikheter

42 % (4)

46 % (1)

Starkare EU i världen bättre samarbete och handel med globala aktörer ...

33 % (5)

21 % (6)

Bättre utbildning för alla

18 % (9)

33 % (3)

Källa: Eurobarometer 94.2 Sverige och EU. Siffrorna inom parentes anger rangordningen. Sammanlagt kunde de svarande välja på max 4 av 15 olika frågor. Klicka på källänken för att se hela undersökningen.

När det kommer till frågan vilka värderingar Europaparlamentet bör prioritera märks också skillnader mellan svenskar och andra EU-bor inte minst när det gäller yttrandefrihet. Medan 60 procent av svenskarna sätter yttrandefrihet högt upp som en viktig värdering som Europaparlamentet ska prioritera vill bara 38 procent av den genomsnittlige EU-medborgaren göra det samma. 

En förklaring till att svenskar vill lyfta fram yttrandefrihet menar Tomas Tobé, Heléne Fritzon och Abir Al-Sahlani  beror på den långa svenska traditionen av yttrande- och tryckfrihet och att dessa friheter, som har en stark ställning i Sverige, är hotade i vissa andra medlemsländer.

–  Runtom i Europa ser vi hur grundläggande rättigheter hotas av högerpopulistiska krafter. Jag tror och hoppas att många svenskar reagerar med ryggradsreflex när just dessa friheter riskerar att åsidosättas, säger Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP). 
 

Vilken eller vilka av följande värderingar tycker du att Europaparlamentet ska prioritera?

Prioriterade värderingar

Svenskars prioritering

EU-genomsnittet

Skydd av mänskliga rättigheter i världen

62 % (1)

51 % (1)

Yttrandefrihet

60 % (2)

38 % (4)

Jämställdhet mellan kvinnor och män

54 % (3)

42 % (2)

Solidaritet mellan EU-länder

34 % (4)

41 % (3)

Solidaritet mellan EU och fattiga länder i världen

17 % (5)

22% (5)

Källa: Eurobarometer 94.2 Sverige och EU. Siffrorna inom parentes anger rangordningen. Sammanlagt kunde de svarande välja på max 3 av  8 olika värderingar. Klicka på källänken för att se hela undersökningen.