Brunkolsgruvan Turów ligger vid treriksgränsen mellan Polen, Tjeckien och Tyskland.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tjeckien EU-stämmer Polen för kolbrytning

Oenighet om en kolgruva vid den polsk-tjeckiska gränsen gör att Prag drar grannlandet inför EU-domstolen.

Tjeckiens regering beslutade på måndagen att dra Polen inför EU-domstolen. Bakgrunden är att statliga polska energibolaget PGE fått förlängt tillstånd för verksamhet i brunkolsgruvan Turów som ligger vid treriksgränsen mellan Polen, Tjeckien och Tyskland. Regeringen menar att detta kommer att få en negativ inverkan på bland annat grundvattnet och luften i regionen.

Tjeckiens utrikesminister Tomáš Petříček ska ha försökt förhandla fram en lösning med den polska regeringen. Men utan framgång.

– Länge har jag försökt att lösa denna tvist utanför domstolar, sade Petříček i ett uttalande och tillade att man även efterfrågar interimistiska åtgärder om att tillfälligt avbryta gruvverksameheten i väntan på en dom från EU-domstolen.

Tjeckien menar bland annat att Polen brutit mot lagen eftersom den tjeckiska sidan inte fått tillräcklig dokumentation och att miljöpåverkan inte tagits med i tillräcklig utsträckning. 

Utrikesminister Tomáš Petříček beklagar att Turówgruvan fått förlängt tillstånd samtidigt som ”hela Europa tar itu med hur man gradvis kan minska utvinningen av kol på grund av klimatförändringarna”.

I december i fjol kom EU-kommissionen i ett icke-bindande yttrande fram till att Polens konsekvensanalys av gruvbrytningens miljöpåverkan inte utförts korrekt och att informationen till grannländerna varit otillräcklig, enligt public service-bolaget Český rozhlas.

Stämningen ska lämnas i till EU-domstolen i månadsskiftet februari-mars.

Att EU-länder drar varandra inför EU-domstolen är mycket ovanligt.