Annons

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren

Bild: Moa Karlberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Företagen måste ta sitt samhällsansvar

Företag måste tvingas att ta sitt ansvar för såväl miljön, arbetstagares rättigheter som mänskliga rättigheter. Vi hoppas att våra kollegor i EU-parlamentet håller med oss och röstar för resolutionen idag onsdag. Den skickar också en tydlig signal till EU-kommissionen som innan sommaren väntas komma med skarpa lagförslag på området. Det skriver Miljöpartiets  EU-parlamentariker Jakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren.

Enligt statistik från Internationella arbetsorganisationen ILO faller nästan 25 miljoner människor världen över offer för tvångsarbete, och en bred majoritet av dessa återfinns inom den privata sektorn. Nästan hälften av världens 152 miljoner barnarbetare tvingas utföra arbete som innebär en direkt fara för deras hälsa, säkerhet och utveckling. De riskerar dessutom att växa upp i en värld med skenande klimatförändringar – orsakade av just storföretagen.

I en globaliserad värld är det nästintill omöjligt för enskilda konsumenter att veta varifrån, och under vilka omständigheter, deras kläder, mobiltelefoner och vardagsprylar tillverkats. Det ansvaret måste ligga på företagen. Tyvärr tar inte företag det ansvaret idag och därför behövs bindande lagstiftning.

Vi gröna i EU-parlamentet har i flera år drivit frågan om obligatorisk tillbörlig aktsamhet (due diligence) gällande mänskliga rättigheter och miljö. Det betyder att företag måste undersöka, förebygga och ta faktiskt ansvar för de negativa konsekvenser som deras verksamhet har på människor och miljön – från råvara till färdig produkt.

Det är något som civilsamhället kämpat för i flera år, och det är glädjande att flera svenska organisationer och storföretag under våren drivit opinion för lagstiftning på EU-nivå.

Annons

Det finns redan etiska riktlinjer för företag, från FN, OECD och ILO – men samtliga är helt frivilliga att följa. Allt för länge har det antagits att företag själva skulle vilja följa riktlinjerna för att undvika dålig PR – men så är tyvärr inte fallet. Enligt en rapport från 2019 över multinationella företag uppfyller hälften av de granskade storföretagen inte ett enda av kriterierna för tillbörlig aktsamhet. Av 175 tillfrågade företag i EU-kommissionen egen studie var det bara 37% som uppgav att de följer de mest heltäckande riktlinjerna när det gäller mänskliga rättigheter. De företag som försöker ta sitt ansvar är undantagen som bekräftar regeln – frivilliga åtaganden räcker inte!

Det är därför glädjande att EU-kommissionen lovat att presentera ett förslag om bindande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet innan sommaren. Betänkandet som EU-parlamentet idag röstar om skickar skarpa signaler till kommissionen om vad vi förväntar oss – ett förslag i linje med Parisavtalet, med tydliga krav på transparens i leveranskedjan och där företag som inte uppfyller kraven inte ska få tillträde till EU:s inre marknad.

Vi gröna kommer att fortsätta ta vårt ansvar och kämpa för skarpa, bindande krav på storföretag. Ansvaret att välja rätt ska inte ligga på vanliga människor – konsumenter ska kunna känna sig trygga med att inga produkter på EU:s inre marknad har tillverkats genom tvångsarbete eller bidragit till att förvärra klimatförändringarna.

 

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde 
EU-parlamentariker för Miljöpartiet