Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Långt kvar till jämställdhet i EU

EU är den mest jämlika delen av världen, där kvinnor och män i teorin har lika rättigheter och skyldigheter. Men mycket mer måste göras och utvecklingen kan dessutom backa. Kvinnorna har drabbats hårdare än männen av Covid-19.  Det skriver de nordiska EU-kommissionärerna Ylva Johansson, Jutta Urpilainen och Margrethe Vestager.

Det bästa vore om internationella kvinnodagen var historia. Men verkligheten visar att det krävs fler kvinnodagar för att lyfta den sneda statistiken. Siffror och fakta behövs för att förändringar ska ske. Så här är några påminnelser om hur jämställdheten mår i Europa:

  • För varje euro en man tjänar i EU, tjänar en kvinna i snitt 86 cent.  
  • Kvinnor gör huvuddelen av det obetalda arbetet, 92 procent av kvinnorna jobbar med obetald omvårdnad, jämfört med 68 procent av männen.
  • Kvinnor är underrepresenterade där de politiska besluten tas. Förra året var andelen kvinnor i EUs nationella valda församlingar ca 33 procent.
  • Könsrelaterat våld fortsätter drabba kvinnor och flickor hårt. För var femte kvinna som utsätts för våld är gärningsmannen dessutom partnern.

Listan med ojämlikheter kan göras mycket längre. Dessutom ser vi nu att det är kvinnorna som drabbas hårdast av Covid-19-krisen. Kvinnor är i majoritet i frontlinjen mot Covid-19. I den tungt arbetsbelastade hälso- och sjukvården är 76 procent kvinnor. Kvinnor är också i majoritet inom service-, hotell-och restaurangbranschen, där arbetslösheten har rusat i höjden.

Rapporter om våld i hemmet, har ökat kraftigt sedan EUs medlemsländer började stänga ner. Hemmet ska vara en trygg plats, men för allt fler har det blivit tvärtom. Bara under första  veckan av nedstängning i Frankrike ökade rapporterna om hemmavåldet med 32 procent. Liknande rapporter har kommit från flera medlemsländer, statistik håller på att samlas in. 

Samtidigt som kvinnor drabbas hårdare av pandemin, är det mest män som tar beslut om Covid-relaterade åtgärder. En studie från 2020 visar att av 115 nationella COVID-19-arbetsgrupper i 87 länder, bestod drygt 85 huvudsakligen av män, bara 3,5 procent hade jämn könsfördelning. Dessutom leddes 81 procent av grupperna av män. Även om majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonal i EU är kvinnor har männen de ledande befattningarna. Bara 30 procent av hälsoministrarna i EU är kvinnor.

Som den första jämställda EU kommissionen finns mycket att göra. 

Den 5 mars 2020, antog kommissionen sin jämställdhetsstrategi 2020--2025. Den sätter en ambitiös ram för arbetet framåt, där könsperspektivet måste in i varje förslag. Det senaste konkreta förslaget kom i veckan där företagen ska kunna krävas på lönestatistik, med målet att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna.

Vi har också en ambitiös politik för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors rätt utanför EU, över hela världen. 

Tillsammans med regeringar, organisationer och lokala aktörer i länder utanför EU jobbar vi för jämställdhetsmål. Kvinnor ska självklart vara representerade i delegationer och beslutande organ på alla nivåer. 

År 2019 nådde vi målet att 64 procent av de EU- stödda projekten ska stärka jämställdheten. Det är inte tillräckligt. År 2025 ska det vara 85 procent. Detta kräver förstås att vi själva måste jobba bättre tillsammans, visa på goda exempel och följa upp resultaten.

Målet är en internationell kvinnodag där vi kan fira, istället för att upprepa nedslående statistik. 

Ylva Johansson
Kommissionär för migration och inre säkerhet

Jutta Urpilainen
Kommissionär för internationellt partnerskap 

Margrethe Vestager
Vice ordförande i EU-kommissionen