Annons

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) och EU-kommissonens vice ordförande Frans Timmerman.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-mål på ökat ekologiskt jordbruk kritiseras

EU-kommissionen vill att minst 25 procent av åkerarealen i EU ska vara i ekologisk produktion till 2030. Det målet ifrågasätts av Europaparlamentariker Emma Wiesner som tror att det riskerar driva upp priser och slå ut marknadens funktioner. 

EU-kommissionen föreslog på torsdagen en ny strategi och plan för att stärka det ekologiska jordbruket. Man vill bland annat fram till år 2030 öka den ekologiska produktionens andel av EU-ländernas samlade jordbruksareal från dagens dryga åtta procent till 25 procent av ytan. 

Syftet är att öka den biologiska mångfalden, djurens välmående, minska utsläppen av växthusgaser och skapa större inkomster för ekologiska jordbrukare.

Några av de åtgärder som nämns är att avsätta betydligt mer av EU:s jordbruksbudget till ekologisk produktion.

– Jordbruket är en av de främsta orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar, och förlusten av biologisk mångfald är ett stort hot mot jordbruket. Vi måste omgående återställa balansen i vårt förhållande till naturen, säger EU-kommissionär Frans Timmerman. 

Strategin ska närmast behandlas av Europaparlamentet. Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner är dock kritisk till att EU sätter upp ett mål som bara rör delar av jordbruket.

– Jag ställer mig frågande om siffersatta mål för det ekologiska jordbruket är det som vi verkligen behöver. Ekologiskt jordbruk har flera bra aspekter men allt hänger ihop. Att säga att bara det ekologiska jordbruket ska öka riskerar att driva upp priser och slå ut marknadens funktioner. Detta borde i stället drivas fram ur marknadsmässiga villkor, säger Emma Wiesner till Europaportalen.

Hon exemplifierar att det finns en helhet där det ekologiska jordbruket är beroende av stallgödsel från de konventionella gårdarna och därför måste perspektiven vidgas.  

– Jag tycker att det är viktigt att vi jobbar med ökad ekologisk mångfald och ökad hållbarhet i allt jordbruk. Vi kan inte glömma bort det konventionella jordbruket utan hela jordbrukssystemet och matanvändningen måste ske på ett hållbart sätt, säger Emma Wiesner.

Sverige med sina 20 procent ekologiskt jordbruk ligger på tredje plats i EU efter Österrike och Estland. Malta, Irland och Bulgarien är de som har minst andel åkerareal i ekologisk produktion, se karta nedan.