EU-parlamentets inspel sker inför att kommissionen i juni ska lägga fram sitt förslag i frågan som företagsansvar. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker: Böter för företag som bryter mot mänskliga rättigheter

EU-parlamentet vill kunna ställa företag till svars om de bryter mot mänskliga rättigheter eller skadar miljön. 

Med siffrorna 504 mot 79 och 112 som lade ned sina röster enades EU-parlamentet på onsdagen om hur man vill att kommande EU-regler om tuffare krav på företag ska se ut.

Parlamentarikerna vill att alla företag som gör affärer i EU ska kunna bötfällas om de bryter, eller bidrar till att bryta, mot mänskliga rättigheter – där även sociala, fackliga och arbetstagarrättigheter ingår – eller miljöbrott som klimatförändringar och avskogning. 

De måste även hålla god förvaltning och följa regler mot korruption, anser parlamentarikerna. Företagen ska även åläggas att vidta förebyggande åtgärder och identifiera eventuella brister. Brottsoffer föreslås få skydd och tillgång till rättsmedel.

– Företag kommer att behöva undvika och ta itu med skador som drabbar människor och planeten inom ramen för sina leveranskedjor. De nya reglerna kommer att ge offren en laglig rätt till stöd och att söka ersättning, och kommer att säkerställa rättvisa, lika villkor och juridisk klarhet för alla företag, arbetstagare och konsumenter, sade den nederländska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Lara Wolters som arbetat fram parlamentets inspel i ett uttalande.

Ledamöterna vill även ha importförbud för produkter som har koppling till exempelvis barn- eller tvångsarbete.

Parlamentet vill att sådana regler ska gälla alla stora företag som är verksamma i EU och även att deras underleverantörer omfattas.

Alla svenska EU-parlamentariker röstade för inspelet förutom Moderaterna och Kristdemokraterna som lade ned sina röster och Sverigedemokraterna som röstade mot.

EU-kommissionen väntas lägga fram ett skarpt förslag i frågan innan sommaren.