Libe-utskottets ordförande Juan Fernando López Aguilar. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ledande politiker om att Polen ignorerar EU-domstolen: Något har gått sönder

EU-kommissionen och EU-parlamentariker anser att situationen för polska domare och domstolsväsen blir allt värre. Parlamentet vill att kommissionen tar i med hårdhandskarna mot den polska regeringen.

EU:s justitiekommissionär Didier Reynders redogjorde i EU-parlamentets Libe-utskott på tisdagen för den senaste utvecklingen kring det polska domstolsväsendet. Regeringens så kallade reformer av domstolar och hur domare utses har fått omfattande internationell kritik och dömts ut flera gånger av EU-domstolen.

Reynders inledde med att gå genom utvecklingen sedan november i fjol då Libe-utskottet senast debatterade frågan. Han pekade bland annat på att flera åklagare som öppet kritiserat regeringens reformer tvångsförflyttats från sina positioner.

Förste ordföranden i Högsta domstolen ska vidare ha tagit bort vissa domare från ett fall. Domarna i fråga ska ha bett EU-domstolen om ett så kallat förhandsavgörande – något som regeringen försöker omöjliggöra. 

Justitiekommissionären lyfte även fram ett lagförslag som nu behandlas i det polska överhuset om att ändra metoden för hur ordförande i Högsta domstolens olika kamrar utses. Ett förslag som han menar ökar presidentens makt över urvalsprocessen.

– Alla dessa händelser är sannerligen oroande. Jag kan försäkra er om att kommissionen följer situationen på nära håll och inte kommer tveka att vidta åtgärder där överensstämmelsen med EU-lag riskerar att brytas, sade Didier Reynders.

Krav på snabbare åtgärder

Bland EU-parlamentarikerna i utskottet fanns en tydlig frustration över att utvecklingen i Polen inte verkar gå att stoppa och att kommissionen gör för lite för att sätta tryck på den polska regeringen.

– Det är nu tydligt att den väg som regeringspartiet sedan 2015 är ett systematiskt undergrävande av rättsstaten, sade den slovakiske liberalen Michal Šimečka.

– Tillbakagången för rättsstatligheten i Polen och åtgärder mot domstolar och oberoende medier är inget nytt. Men det gör icke desto mindre brådskande [att göra något åt det], sade den konservativa maltesen Roberta Metsola som pekade på rapporter om att för regeringen misshagliga åklagare tystats eller tvingats flytta till avlägsna delar av landet.

Flera ledamöter uppmanade kommissionen att ta i med hårdhandskarna och dra fler frågor inför EU-domstolen med hot om böter och samtidigt använda den nya mekanismen för att stoppa utbetalningar av EU-pengar till länder som bryter mot rättsstatens principer.

Utskottets ordförande, den spanske socialdemokraten Juan Fernando López Aguilar, menade att den polska regeringens vägran att följa en dom från EU-domstolen – vars domar har företräde framför nationella domstolar – är den ”yttersta signalen på förfallet för den europeiska standarden”.

– När man ser att ett medlemsland helt enkelt ignorerar domar från EU-domstolen, då ser man att något verkligen gått sönder, sade López Aguilar.

Beata Kempa, EU-parlamentariker från polska nationalkonservativa regeringspartier Lag och rättvisa, menade att kommissionär Reynders far med osanning om utvecklingen i landet.

– Du känner helt enkelt inte till situationen i Polen, sade Kempa utan att gå in på vad som skulle vara falskt i kommissionärens redogörelse.

En annan parlamentariker från Lag och rättvisa, Patryk Jaki, hävdade att det är medlemsländerna som är ansvariga för sina domstolsväsenden och att andra EU-länder också bryter mot rättsstatens principer.

Ingen regeringsrepresentant kom

Till debatten hade även den polske justitieministern Zbigniew Ziobro bjudits in men denne valde att inte delta. Ingen annan representant för den polska regeringen ville heller ställa upp.

– Om de är så stolta över sitt domstolsväsen borde de kunna komma hit och försvara det, sade den tyske liberale EU-parlamentarikern Moritz Körner.

Kommissionär Didier Reynders fick frågan om hur den polska regeringen och dess justitieminister Ziobro är att föra samtal med om situationen.

– Det är inte lätt att diskutera med Polens justitieminister, sade Reynders.

Han försvarade även att inte mer gjorts med att kommissionen också måste se till att inte tumma på rättsstatens principer när man vidtar rättsliga åtgärder mot polska domstolsreformer.

– Kommissionen har inte samma tidslinje som Twitter, sade Didier Reynders som tillade att man inom kort kommer att ta ett beslut om att åter dra Polen inför EU-domstolen, denna gången gällande en fråga där domare fråntagits sin immunitet.