Europaparlamentariker Peter Lundgren (SD) har inte varit närvarande på något av de 39 mötena som hållits i Europaparlamentets sysselsättningsutskott EMPL mellan juli 2019 och december 2020.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frånvarande EU-politiker: Jag har missat väldigt få möten

Europaparlamentariker Peter Lundgren (SD) har varit mest frånvarande i parlamentets viktiga utskottsarbete av de svenska ledamöter. Det visar en granskning av parlamentets mötesprotokoll. Trots det hävdar Lundgren motsatsen: “Jag har inte varit frånvarande som det påstås”.

Europaportalens granskning av de svenska EU-parlamentarikernas närvaro i parlamentets utskott, där bland annat avgörande lagstiftningsarbete görs, har visat på stora skillnader mellan ledamöterna.

Som ordinarie i transportutskottet, det tillfälliga underutskottet om djurtransporter och som ersättare i sysselsättningsutskottet EMPL har Europaparlamentariker och sverigedemokraten Peter Lundgren mellan juli 2019 och december 2020 närvarat vid 33 procent av mötena, den lägsta andelen av de svenska parlamentarikerna. 

När Europaportalen frågar om orsaken till frånvaron ger Peter Lundgren olika besked. 

I sitt första mejlsvar skriver Lundgren att “utskottsmötena kolliderar ofta”. Men enligt protokollen har bara sex av 39 möten i sysselsättningsutskottet, EMPL, legat på samma tid som ett annat möte som Lundgren valt att närvara på. För övriga 33 möten i sysselsättningsutskottet, som han uteblivit från, finns ingen närvaro protokollförd i något annat av hans utskott. 

Samtidigt betonar Lundgren att "EMPL är viktigt för mig att hålla koll på då minimilön-direktivet hanteras där".

I ett andra mejl ändrar Lundgren sin berättelse från kolliderande utskottsmöten till att “Jag har inte varit frånvarande som det påstås” trots att protokollen säger något annat.

“Jag har missat väldigt få möten […]  i “EMPL har jag kanske missat 2-3 st.”, skriver Lundgren. 

Men enligt protokollen har Lundgren varit helt frånvarande både före och efter att pandemin brutit ut och EMPL-utskottet i maj 2020 övergick till digitala möten. 

I ett tredje mejl beskriver han att han, som boende på landsbygden “med ett skitdåligt nät”, haft stora internetproblem att koppla upp sig via parlamentets särskilda möteslänkar som registrerar ledamöternas närvaro. Samtidigt visar vår granskning att Lundgren under samma period bevistat andra utskottsmöten i Europaparlamentet.