Heléne Fritzon blev "oerhört upprörd" och Jessica Stegrud "otroligt trött" under en paneldebatt om jämställdhet på måndagen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hetsigt mellan S och SD om jämställdhet

Europaparlamentets jämställdhetsdebatt på kvinnodagen blev en intensiv duell mellan socialdemokraten Heléne Fritzon och sverigedemokraten Jessica Stegrud.

Med anledning av internationella kvinnodagen arrangerade Europaparlamentets Stockholmskontor på måndagen en digital paneldebatt där bland andra de svenska EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Jessica Stegrud (SD) deltog. Temat för debatten var vilka effekter covid-19-krisen haft på kvinnors rättigheter och vad EU kan göra för att stärka kvinnors rättigheter under covid-19-krisen.

– Även om vi är mitt i den här krisen så kan vi se att kvinnor drabbats hårdast, dels för att man står i frontlinjen inom hela sjukvård- och omsorgssektorn men också för att kvinnors ansvar och mäns våld i hemmet har ökad. Därför har vi tryckt på att det behövs en jämställdhetsintegrering, sade Heléne Fritzon.

Jämställdhetsintegrering innebär enligt regeringens hemsida att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Jessica Stegrud (SD) anser att nyckeln till jämställdheten i EU efter covid-19-krisen istället handlar om EU:s ekonomi.

– Jag håller med om att jämställdhet är något väldigt, väldigt bra. Det är vägen dit som [jag och Heléne Fritzon] inte riktigt är överens om. Det viktigaste nu är att få igång EU:s ekonomi. Det kommer att gynna de allra svagaste och fattigaste, och direkt eller indirekt kvinnor. Vårt välstånd, våra framgångar, de liberala värderingarna, och jämställdheten bygger på den här ekonomiska framgången, sade Jessica Stegrud och krävde åtgärder som riktar in sig på långsiktig konkurrenskraft på världsmarknaden.

I februari tog jämställdhetsutskottet, där både Heléne Fritzon och Jessica Stegrud sitter, fram ett betänkande som kom att ligga till grund för en resolution om utvecklingen av 25-åriga Pekingdeklarationen, i syfte att diskutera hur EU ska gå vidare med jämställdhetsarbetet. I Europaparlamentet ställde sig en stor majoritet bakom betänkandet, men Stegrud röstade emot.

– Jämställdhetsintegreringen var mycket varför jag röstade nej. Helene Fritzon förespråkar ett väldigt totalitärt sätt. Hon vill tvinga fram utfall och strunta i individens egna val. Det vill inte jag. Det har visat sig i forna kommunistländer att det inte är vägen framåt, sade Jessica Stegrud.

I fredags presenterade EU-kommissionen sin årliga jämställdhetsrapport som i år handlade om covid-19-pandemins effekter på EU:s jämställdhetsarbete. En sak som uppmärksammades var bristen på kvinnor i beslutsfattande organ som rör pandemin.

– Det är väldigt allvarligt. Det bästa beslutsfattandet är ju när kvinnor och män deltar på lika villkor. Vi vill stå upp för jämställdheten, och jag måste säga att jag blir upprörd när jag hör Jessica Stegrud idag prata om jämställdhet och säga sig vara en förespråkare, när vi ser i Europaparlamentet att Sverigedemokraterna röstar emot en så viktig resolution som uppföljningen av Pekingresolutionen, sade Fritzon.

Debattduellen mellan Fritzon och Stegrud blev stundtals hetsig, något som fick moderatorn Klas Jansson från Europaparlamentets Stockholmskontor att uppmana parlamentarikerna att sänka konfliktnivån.

– Om man inte går Heléne Fritzons väg så är man emot jämställdhet. Jag är otroligt trött på den här enögdheten. Heléne Fritzon förespråkar också en politik där de fullständigt negligerar det stora hotet mot jämställdheten, nämligen islamiseringen. Tvärtom gullar man med islamister så fort man kan, och däri ligger de stora värderingsskillnaderna. Jag är för jämställdhet, inte Fritzons metoder, sade Jessica Stegrud.

Fritzon var snabb med att replikera.

– Jessica Stegrud sjunger som vanligt de högerextremas sång, och gör det även i den här seriösa debatten om hur vi ska nå ett jämställd Europa. Jag blir oerhört upprörd, sade Heléne Fritzon.