EU-parlamentet anser att kommissionen är senfärdig med att ta den nya rättsstatsmekanismen i bruk och hotar med domstol. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet ställer ultimatum till kommissionen om rättsstatsmekanism

EU-kommissionen får fram till den 1 juni på sig att ta i bruk den nya mekanismen för att stoppa EU-stöd till medlemsländer som tummar på rättsstaten. Annars hotar EU-parlamentet med domstol. – Nu slår vi på den stora trumman och kräver handling, säger EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani.

I höstas enades förhandlare för EU-parlamentet och medlemsländerna om en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa EU-pengar till länder som bryter mot rättsstatens principer om bland annat ett oberoende domstolsväsende.

Överenskommelsen ogillades dock så mycket av Ungern och Polen – de två EU-länder som i kanske störst utsträckning underminerat rättsstat och demokrati under de senaste åren – att de lade in veto mot hela EU-budgeten och coronafonden på sammanlagt 1,8 biljoner euro.

EU-ländernas stats- och regeringschefer lyckades få Polen och Ungern att dra tillbaka sina veton genom att bifoga ett så kallat förtydligande om mekanismen – bland annat att EU-domstolen ska granska den och att kommissionen först ska ta fram riktlinjer för när och hur den ska användas.

I EU-parlamentet har många dock börjat tröttna på att kommissionen ännu inte tagit fram några riktlinjer och att mekanismen ännu inte tagits i bruk trots att den formellt varit i kraft sedan årsskiftet. 

I en resolution på torsdagen ställer parlamentet en rad krav på kommissionen – bland annat att skynda på med att ta fram riktlinjer. Annars hotar man ta kommissionen inför EU-domstolen.

”Om kommissionen inte fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning och inte lämnar ovannämnda information till parlamentet senast den 1 juni 2021 kommer Europaparlamentet att betrakta detta som en underlåtenhet att agera och därefter vidta åtgärder mot kommissionen i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget”, heter det i resolutionen som stöddes av 529 ledamöter, 148 röstade nej. Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för resolutionen förutom Sverigedemokraterna som röstade mot.

– Nu slår vi på den stora trumman och kräver handling. Det finns ett brett stöd bland människorna i Europa att EU-pengar ska villkoras med en respekterad rättsstat och demokrati, men om vi inte agerar snabbt nog så kommer samma människor förlora sin tro på unionens förmåga att bekämpa korruption, sade Abir Al-Sahlani (C) i ett uttalande efter omröstningen.

Ska försvara i domstol

I mitten av mars tog Ungern och Polen mekanismen till EU-domstolen eftersom de menar att den strider mot EU-fördraget. Parlamentet kommer enligt resolutionen att försvara förordningens giltighet inför domstolen och samtidigt begära ett så kallat påskyndat förfarande i syfte att få ett snabbare utlåtande från EU-domstolen.