Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor demokratiranking: Polen och Ungern tappat mest i världen

Inga andra länder i världen har sett en sämre utveckling för demokratin under de senaste tio åren än de två EU-länderna Polen och Ungern. Danmark och Sverige är de mest demokratiska länderna i världen, enligt en omfattande sammanställning från Göteborgs universitet.

Forskningsinstitutet V-Dem, som drivs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, är världens största databas för att mäta demokrati. Det samlar över 3 500 landsexperter för att mäta graden av demokrati utifrån en rad olika aspekter i världens länder sedan 1789. 

Ett av huvudmåtten är så kallad liberal demokrati som fokuserar på bland annat graden av fria och rättvisa val, yttrandefrihet, likhet inför lagen och olika typer av maktbegränsningar för regeringarna. 

I den senaste rapporten ser man en fortsatt negativ global trend för demokratin till nivåerna som uppmättes runt 1990. 

Sett till det senaste årtiondet har två EU-länder stått för den största försämringen på indexet i världen: Polen och Ungern. 

”Polen tar den dubiösa ’ledningen’ som det land som dalat mest under det senaste decenniet”, skriver rapportförfattarna.

”Stater i östra Europa som Ungern, Polen och Serbien har fortsatt sin nedåtgående trend efter upprepade attacker på domstolsväsendet och restriktioner på media och civilsamhälle”, heter det i rapporten.

I Polen har det största fallet skett sedan 2015 då nationalkonservativa Lag och rättvisa kom till makten. Ungern blev i förra årets index det första och hittills enda EU-landet som inte längre rankas som en demokrati utan hamnar i kategorin elektoral autokrati. Polen räknas dock alltjämt som en demokrati.

Annons

(Artikeln fortsätter under grafiken.)

Nedmontering av demokratin: Så går det till

Index bygger på fler än 250 olika indikatorer över långa tidsperioder vilket gjort det möjligt för forskarna att spåra olika trender för länder som blir allt mer odemokratiska. Enligt dem angrips i första hand den fria pressen och samtidigt som den akademiska världen och civilsamhället kuvas. 

Därefter börjar politiska motståndare att ringaktas i syfte att öka polariseringen och maktapparaten sprider desinformation. Först när man kommit tillräckligt långt med detta inleds attacker på demokratins kärna: val och andra formella institutioner, enligt rapportförfattarna som pekar ut Ungern som ett typexempel på detta tillvägagångssätt. 

Danmark i topp – Sverige två

Det mest liberaldemokratiska landet i världen enligt V-Dem var 2020 Danmark, följt av Sverige och Norge. I Europa hamnade Azerbajdzjan i botten tätt följt av Belarus.