Det finns ett stöd för att EU bör göra ber för sociala frågor. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Undersökning: Socialt Europa viktigt för stor majoritet

En överväldigande majoritet av invånarna i Sverige och övriga medlemsländer anser att ett socialt Europa är viktigt för dem. Svenskarna är dock delade om huruvida fler sådana frågor ska hanteras på EU-nivå.

88 procent av de tillfrågade personerna i EU-länderna anser att ett socialt Europa – frågor som lika möjligheter, tillträde till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor, trygghetsskydd och social integration – är ganska eller mycket viktigt för dem personligen. Det visar en opinionsundersökning som EU-kommissionen låtit genomföra i medlemsländerna.

Motsvarande andel i Sverige var 86 procent.

3 av 10 känner till Sociala pelaren

2017 lanserades, på initiativ av Sverige och EU-kommissionen, den Sociala pelaren – 20 stycke riktlinjer och rekommendationer kring arbetsmarknad och sociala trygghetvillkor. Sociala pelaren har fått en framskjuten roll i EU-kommissionens arbete – i dag torsdag presenteras en handlingsplan för hur pelare ska omvandlas till mer konkret politik. 

Kommissionens undersökning visar dock att bara en minoritet har hört talas om Sociala pelaren. 29 procent av de tillfrågade hade hört talas om den och bara 8 procent sade sig veta vad det var. I Sverige var andelen något högre: 36 respektive 10 procent.

Svenskarna delade om social frågor på EU-nivå

De tillfrågade fick även ta ställning till huruvida fler beslut ska flyttas upp på EU-nivå, eller tvärtom färre beslut. Där är svenskarna delade när det gäller frågor som rör social trygghet med en knapp fördel, 48 mot 50 procent, för dem som anser att färre beslut bör tas på EU-nivå.

Annons

Stödet bland svenskarna är dock betydligt större för fler beslut på EU-nivå på områden som anständiga arbetsvillkor och likabehandling av män och kvinnor.

 

Kan du för vart och ett av följande områden säga om du anser att mer beslutsfattande bör ske på EU-nivå, eller tvärtom, att mindre beslutsfattande bör ske på EU-nivå?

Fråga

Svarande

Mer av EU

Mindre av EU

Ingen förändring/Vet ej

Främja anständiga arbetsvillkor i EU och utomlands

EU-genomsnitt

74

19

7

Främja anständiga arbetsvillkor i EU och utomlands

Svenskar

72

26

2

 

Hälso- och sjukvård viktigast för svenskarna

Kommissionen har frågat vad man anser vara de viktigaste frågorna för framtiden för ett socialt Europa. Här nämner svenskarna främst hälso- och sjukvård, följt av utbildning och lika möjligheter.