Hoppa till artikelns andra spalt.

Förändring i svensk livslängd under coronaåret undantag i Norden

Sverige står ut i Norden som det land där den förväntade livslängden under coronaåret 2020 minskade mest. I grannländerna ökade livslängden till och med något.

Under coronaåret 2020 minskade den förväntade livslängden för personer födda i Sverige från 83,2 år året innan till 82,4 år, enligt statistik från Eurostat. Det innebär att förväntad livslängd förkortades med 0,8 år – mest i Norden. I Norge, Finland och Danmark ökade tvärtom den förväntade livslängden, något som står i kontrast till alla andra länder i EU och EES.

Av EU-länderna såg Spanien det största fallet i förväntad livslängd med 1,6 år.

Norge nu i topp

Utfallet av coronakrisen gör att Norge går om sex länder, inklusive Sverige, och fick den högsta förväntade livsländen under 2020. Sverige tappar från plats fyra år 2019 till plats sex i fjol.

Den kortaste förväntade livslängden hade Bulgarien – nästan tio år kortare än i Norge.