Portugals Europastatssekreterare Ana Paula Zacarias, EU-kommissionär Dubravka Šuica och EU-parlamentariker Guy Verhofstadt representerar de tre EU-institutionerna i framtidskonferensen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Startskott för EU:s framtidsdiskussion

Från och med i dag kan medborgarna lämna och diskutera förslag på hur EU:s framtid ska se ut. Men inom EU är man oense om konferensens syfte.

De tre EU-institutionerna kommissionen, ministerrådet och parlamentet lanserar i dag måndag sin nya flerspråkiga plattform om utgör grunden såväl som starten på det som kallas konferensen om Europas framtid.

– Denna sannerligen ambitiösa konferens stärker vår representativa demokrati och svarar på medborgarnas behov genom att sätta dem i centrum för beslutsfattandet i EU, sade EU-kommissionär Dubravka Šuica på måndagen. 

På plattformen ska privatpersoner såväl som organisationer kunna komma med förslag och debattera i vilken riktning EU bör gå. Man ska även kunna anordna olika typer av evenemang via sajten. Som utgångspunkt finns nio huvudområden men man kan även lyfta fram andra frågor och ämnen. Diskussionerna ska översättas till EU:s 24 officiella språk. 

Framtidskonferens kom ursprungligen till på förslag av den franske presidenten Emmanuel Macron. Coronapandemin  och olika syn bland de tre institutionerna på dess syfte och utformning har skjutit upp konferensens start.

EU-parlamentet genom dess representant Guy Verhofstadt, en belgisk liberal som många beskriver som federalist, ser framtidskonferensen som en stor möjlighet att stärka EU och kanske även öppna fördraget.

– Ingenting är omöjligt, sade Verhofstadt som menar att syftet är att ta fram en ny vision för EU:s framtid.

Ministerrådets representant, den portugisiska Europastatssekreteraren Ana Paula Zacarias, tonade å medlemsländernas vägnar ned konferensen något. 

– Den konferens är ingen universallösning för alla problem. Det är bara en del. Det är ett verktyg för dialog som kommer föra medborgarna närmare EU, sade Zacarias som tillade att hon tror att medborgarna snarare vill diskutera sakfrågor snarare än eventuella fördragsändringar.

Flera EU-länder, däribland Sverige, har hittills visat en ljummen inställning till projektet. Man föredrar att det är medlemsländerna via sina parlament som driver EU i en viss riktning. 

Guy Verhofstadt avvisade den skepticism som finns mot upplägget.

– Det är normalt att det finns mycket skepticism. Det fanns det även för 70 år sedan [då grunden till Europeiska kol- och stålgemenskapen ], sade Verhofstadt.