Hoppa till artikelns andra spalt.

Studie: Färre fängslade i Europa

Turkiet och Ryssland har flest fängslade personer i Europa. Sverige tillhör de länder med minst fängelsepopulation. Samtidigt minskar andelen internerade i de flesta europeiska länderna.

I Turkiet satt under fjolåret 357 personer i fängelse per 100 000 invånare. Det gör landet till det som spärrat in flest personer i förhållande till befolkningen i Europa. Det visar Europarådets senaste sammanställning över fängelsestatistik. Motsvarande andel i Ryssland var 356.

Sveriges fängelsepopulation låg tydligt under snittet i Europa med 65 internerade per 100 000 invånare.

Totalt sitter över 1,5 miljoner personer bakom lås och bom i Europarådets medlemsländer, motsvarande 124 per 100 000 invånare. Av dessa var knappt 90 000 kvinnor.

Trend: färre fängslade

Sedan toppen 2013 har fängslapopulationen i förhållande till befolkningen i stort minskat i de flesta av Europarådets medlemsländer. En förklaring till detta är att antalet traditionella brott som stöld och rån minskat under perioden samtidigt som IT-relaterade brott ökat, enligt professor Marcelo Aebi som leder forskningsgruppen bakom studien.

”IT-brottslighet leder till färre fällande domar eftersom gärningsmännen ofta är baserade utanför det nationella territoriet och är svåra att spåra och bestraffa”, heter det i ett uttalande.

Turkiet går dock tydligt mot trende med minskat antal fängslade med mer än en fördubbling av fängslade sedan 2010. I Sverige har andelen fängslade minskat med knappt 13 procent mellan 2010 och 2020.