Inte sedan mätningarna började har EU-ländernas samlade statsskulder varit större än de är nu. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige hade näst minsta underskottet i EU

Sveriges offentliga finanser klarade sig ur ett EU-perspektiv bra genom coronakrisens 2020. EU-ländernas samlade budgetunderskott är det största sedan mätningarna inleddes.

Sveriges budgetbalans – skillnad mellan offentliga inkomster och utgifter – hamnade i fjol på minus 3,1 procent av bruttonationalprodukten BNP, visar uppgifter från Eurostat. Det är det nästa lägsta underskottet i EU. Bara Danmark med -1,1 procent av BNP klarade sig ekonomiskt lindrigare undan än Sverige. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Högst underskott i sina budgetar hade Spanien och Malta. I genomsnitt i EU låg budgetunderskottet på 6,9 procent vilket är en högre nivå än något år under finans- och eurokrisen som började 2008.

Kraftig ökning av statsskulder

Coronakrisen gjorde även att EU-ländernas statsskulder ökade markant – i genomsnitt med drygt en sjättedel jämfört med 2019 till den högsta nivån sedan mätningarna inleddes. Estlands statsskuld mer än fördubblades, om än från en väldigt låg nivå. 

Sverige hör till de EU-länder som såg den minsta ökningen av statsskulden. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Greklands statsskuld gick för första gången över 200 procent av BNP och landet har fortsatt den klart högsta i EU. Trots fördubblingen av sin statsskuld har Estland alltjämt den lägsta statsskulden i EU. Sverige har den femte lägsta.