Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige i fortsatt sysselsättningstopp

Sverige har alltjämt den högsta andelen av befolkningen i arbete i EU trots att sysselsättningen minskade mer än i de flesta medlemsländer under coronaåret 2020.

Andelen sysselsatta i åldern 20 till 64 år var under fjolåret 80,8 procent i Sverige, vilket gör det till den högsta i EU. Det visar siffror från Eurostat. Sverige har oavbrutet haft den högsta sysselsättningsgraden i EU sedan 2007.

Sverige innehar topplaceringen trots att man sett en av de större minskningarna i andelen sysselsatta jämfört med 2019 då andelen var 82,1 procent. 

Det största fallet i sysselsättningsgraden under coronaåret 2020 skedde i Spanien följt av Irland. I tre länder – Polen, Malta och Kroatien – ökade tvärtom sysselsättningen.