Ingredienser till vissa läkemedel är en av de importprodukter kommissionen anser att medlemsländernas är alltför beroende av. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Coronapandemin driver fram ny europeisk industristrategi

EU-kommissionen uppdaterar sin industristrategi för att minska beroendet av länder som Kina för kritiska importprodukter. De vill därför att EU satsar på egen tillverkning av morgondagens vitala produkter som batterier, halvledare och vätgas.

I mars i fjol presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en ny europeisk industristrategi. Coronapandemin och dess påverkan på den internationella arenan har dock fått kommissionen att uppdatera strategin.

–  Pandemin ställde oss inför aldrig tidigare skådade utmaningar. Vi använder oss av den kunskap vi anskaffat oss under pandemin, sade EU-kommissionär Valdis Dombrovskis när han på onsdagen presenterade den uppdaterade industristrategin.

Tre faktorer har påverkat inriktningen för ändringar i strategin: pandemin har visat på vissa svagheter på EU:s inre marknad som är känsliga för störningar. Två, medlemsländerna har bett kommissionen analysera sårbarheter i viktiga värdekedjor. Tre, argumenten för EU:s gröna och digitala omställning har stärkts.

Kommissionen har analyserat 5 200 produkter som importeras till EU hur känsliga de är för störningar som en pandemi. Av dessa har man funnit att EU är ”mycket beroende” av 137 produkter. Hälften av dessa kommer från Kina. De flesta av dessa importprodukter kan företag själva se till att minska beroendet av genom exempelvis att skaffa flera leverantörer.

Analysen visar dock att 34 av dessa produkter inte lätt kan ersättas eller skaffa fler leverantörer för. Det handlar bland annat om delar av covid19-skyddskläder, vissa råmaterial och ingredienser i läkemedel.

För att minska beroendet av sådana importprodukter ska kommissionen inleda en fördjupad dialog med medlemsländerna,  industrin och arbetsmarknadens parter.

Man vill samtidigt se till att EU satsar på egen tillverkning av morgondagens vitala produkter som batterier, halvledare och vätgas.

– Det är uppenbart att vi måste bygga upp vår viktiga förmågor på dessa områden, sade Dombrovskis.

I uppdateringen av industristrategin vill kommissionen även bland annat införa ett system för tvistlösning utanför domstol för att motverka betalningsförseningar till små och medelstora företag  och göra det lättare att utstationera arbetstagare i andra medlemsländer.

EU-parlamentariker Erik Bergkvist (S) välkomnar uppdateringen av strategin.

– Det är bra med en ambitiös strategi, men också viktigt att vi inte styr för mycket och låter marknaden återhämta sig själv, sade Bergkvist i ett uttalande till Europaportalen.

Han understryker vikten av att hålla EU:s inre marknad öppen och att frihandeln inte inskränks.

– Vi måste i största möjliga mån se till att vi inte bryter handelskedjor och den fria handeln som är en grundbult i EU-samarbetet, sade Erik Bergkvist.

Moderaternas Tomas Tobé hade velat se förslag på mer reformer för öka tillväxten och stärka konkurrenskraften i medlemsländerna.

– Att det finns en industristrategi är därför bra, men när den nu har uppdaterats hade det behövts mycket mer av det perspektivet. Så jag tycker att den hade kunnat vara mycket vassare, sade Tobé i en kommentar till Europaportalen.

Miljöpartiets Jakop Dalunde beklagar att kommissionen med sin strategiuppdatering inte säkerställer att all industripolitik ska vara klimatpolitik.

– Vad kommissionen har presenterat kommer inte att bidra till att EU blir motorn i det globala race mot en klimatneutral värld, sade Dalunde i ett uttalande.