Hoppa till artikelns andra spalt.

Efter brexit: EU-samarbete mer ideologiserat

Efter brexit har ideologisk samhörighet mellan EU-länder har fått större betydelse när regeringar bygger allianser i ministerrådet. Det framgår av en statsvetenskaplig studie från Göteborgs universitet.

I en studie från Göteborgs universitet framgår att samarbetet mellan EU-länderna efter brexit har fått en mer ideologisk prägel. Förutom att grannländer med liknande ekonomisk-politiska system som Sverige och Finland fortsatt har starka samarbetsrelationer visar studier också på ett nytt mönster efter att Storbritannien lämnat EU. Här märks tre nya samarbetsfaktorer som läget på den ekonomiska höger-vänsterskalan, gal-tanskalan, och attityd till europeisk integration.

– Före brexitomröstningen hade ingen av de här ideologiska dimensionerna någon effekt på relationen mellan medlemsstaterna. Efter folkomröstningen har både gal-tan-dimensionen och attityden till europeisk integration en effekt på samarbetet. Medlemsstater som är ideologiskt lika på de här dimensionerna har alltså ett närmare samarbete i perioden efter att det stod klart att Storbritannien skulle lämna EU, säger statsvetaren Markus Johansson, som ligger bakom studien, i ett uttalande.