Satsningar på havsbaserad förnyelsebar energi som vindkraft är en del i kommissionens strategi. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-plan för hållbart hav och vatten

EU-kommissionen vill göra havs- och vattenindustrier mer miljö- och klimatvänliga. I planen ingår bland annat mer havsenergi, kraftigt minskade utsläpp från fartyg och odling av alger och sjögräs.

På måndagen presenterade EU-kommissionen en strategi för hur alla industrier och branscher verksamma i och vid hav och vatten ska bli mer hållbara för att bidra till att klara unionens mål att bli klimatneutralt senast 2050.

Annons

– Friska hav är en förutsättning för en blomstrande blå ekonomi. Föroreningar, överfiske och förstörelse av livsmiljöer, tillsammans med effekterna av klimatkrisen, hotar alla den rika marina biologiska mångfald som den blå ekonomin är beroende av, sade EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans i ett uttalande.

Sektorer som fiskeri, vattenbruk, kustturism, sjöfart, hamnverksamhet och varvsindustrin omfattas av strategin. Kommissionen vill bland annat satsa på förnybar energi till havs, minska utsläpp från sjötransport med minst 90 procent, vårda biologisk mångfald genom att skydda 30 procent av havsområdena i EU och säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion genom bland annat satsningar på odling av alger och sjögräs