– För att skapa en giftfri miljö för människorna och planeten måste vi agera nu, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt EU-mål: nollförorening av luft, vatten och mark

Senast 2050 ska föroreningar i Europa minskas till nivåer som inte längre skadar människors hälsa och de naturliga ekosystem. Det föreslår EU-kommissionen i en ny handlingsplan med konkreta mål. 2018 beräknas 400 000 människor i EU ha dött i förtid på grund av luftföroreningar.

På onsdagen presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att minska på skadliga gifter och föroreningar i mark, luft och vatten till år 2030 med sikte på att ha så kallade nollföroreningar till 2050.

– För att skapa en giftfri miljö för människorna och planeten måste vi agera nu. Den här planen kommer att vägleda vårt arbete för att nå dit, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans i ett uttalande på onsdagen.

Föroreningar anses vara den största miljöorsaken till många psykiska och fysiska sjukdomar och till förtida dödsfall, framför allt bland barn, sjuka människor och äldre personer. Enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån om hälsa och miljö ledde luftföroreningar 2018 till över 400 000 förtida dödsfall i EU.

Några av målen för 2030

  • Förbättra luftkvaliteten för att minska antalet förtida dödsfall orsakade av luftföroreningar med 55 procent.
  • Förbättra vattenkvaliteten genom att minska mängden avfall, plastskräp till havs med 50 procent och mikroplast som släpps ut i miljön med 30 procent.
  • Förbättra markkvaliteten genom att minska förlusterna av näringsämnen och användningen av kemiska bekämpningsmedel med 50 procent.

För att övervaka utvecklingen mot nollföroreningar i EU kommer en så kallad resultattavla tas fram för samtliga regioner i EU.