Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt miljardstöd ska klimatanpassa svensk industri

Sverige får 1,5 miljarder kronor i nytt EU-stöd för att ställa om industrin från fossilberoende till förnyelsebar energi. 

Europaparlamentet beslutade på tisdagen att anta en ny EU-fond som ska stötta regioner med en industri som har stora koldioxidutsläpp och därför behöver extra hjälp med en grön omställning. 

Stödet kommer bland annat att gå till att en grön omställning i fattiga regioner i östra EU men även fyra fossilberoende industriregioner i Sverige är aktuella: stålindustrin i Norrbotten, mineralindustrin på Gotland, raffinaderier och kemiindustri i Västra Götaland samt metallindustrin i Västerbotten. Sammanlagt väntas EU-stödet till Sverige uppgå till 1,5 miljard kronor med villkoret att svenska staten satsar lika mycket.

Annons

Stora utvecklingsmöjligheter
De svenska Europaparlamentarikerna Emma Wiesner (C) och Erik Bergkvist (S) ser stora utvecklingsmöjligheter för de berörda regionerna.

– Det är positiv att vi nu får chansen att skala upp den industriella utveckling som sker [i regionerna] och att de som tidigare varit beroende av fossilt nu blir ledande i den gröna omställningen, säger Emma Wiesner. 

– Sverige ligger långt fram, om inte längst fram, när det kommer till omställningen av tung industri. Omställningen har sociala och ekonomiska konsekvenser och det ska den här fonden hjälpa till att minimera för att vi ska kunna nå ett klimatneutralt EU till 2050, säger Erik Bergkvist (S) i ett uttalande till Europaportalen.