Omröstningen i EU-parlamentet är en icke-bindande viljeyttring. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Delat EU-parlament stödjer slopade vaccinpatent

Med minsta möjliga marginal ställer sig EU-parlamentet bakom ett krav på att upphäva patenträtten för covid19-vacciner.

Med siffrorna 325 mot 324 har EU-parlamentet röstat för ett krav på att inleda förhandlingar om att tillfälligt häva det internationella patentskyddet för vacciner och andra läkemedel för att behandla covid19.

Svenska Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för medan Socialdemokraterna lade ned sina röster. Övriga svenska partier röstade mot.

Parlamentets omröstning är en viljeyttring och inte ett formellt krav. Varken EU-kommissionen eller medlemsländerna förespråkar att tillfälligt slopa patentskydden.

Resolutionen som helhet fick stöd av 355 ledamöter, 263 röstade mot och 71 lade ned sina röster.