Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s revisorer starkt kritiska: Frontex gör inte sitt jobb

EU:s revisorer mer eller mindre sågar gränsbevakningsbyrån Frontex för att de inte ger medlemsländerna det stöd som behövs mot olaglig invandring och brottslighet och för bristande ekonomisk redovisning av sin verksamhet. – Det är en monstruös myndighet, säger Europaparlamentariker Malin Björk.

EU:s revisorer, som granskar EU:s inkomster och utgifter, är mycket kritiska till vad de anser vara stora brister hos EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex. I en rapport på måndagen har revisorerna granskat hur byrån sköter sitt bevakningsuppdrag och konstaterar att Frontex inte ger medlemsstaterna det stöd som behövs för att bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet.                                

”Frontex uppdrag vid EU:s yttre gränser är avgörande för kampen mot gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring”, säger EU-revisorn Leo Brincat, i ett uttalande. ”Men Frontex fullgör i nuläget inte sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Det här är särskilt oroande i en tid då Frontex tilldelas ytterligare ansvar.”               

Sedan Frontex bildades har de fått allt fler uppdrag och en betydligt större budget samtidigt som redovisningen varit bristfällig.

Revisorerna ifrågasätter om Frontex kommer att kunna växla upp till sitt senaste uppdrag från 2019 att om sex år ha en operativ personalstyrka på 10 000 personer som ska hjälpa medlemsländerna att bevaka EU:s gemensamma yttre gräns.     

Kritiska svenska kommentarer
Europaparlamentariker Evin Incir (S) är mycket kritisk till vad som framkommit av revisorernas rapport vilket visar på “allvarliga brister” hos myndigheten. Samtidigt säger hon att Socialdemokraterna i Europaparlamentet sedan minst ett år tillbaka fört fram kritik mot brister hos Frontex och mot byråns chef Fabrice Leggeri.

– Vi vill att Fabrice Leggeris avgår, säger Evin Incir till Europaportalen. Hon hänvisar även till att parlamentet sitter med en egen utredning om bland annat Frontex förehavanden kring så kallade pushbacks för att förhindra migranter att söka asyl, händelser som myndigheten förnekar. Utredningen, där alla partigrupper deltar, har även granskat andra aspekter av Frontex arbete och väntas presentera sina slutsatser inom kort.

Europaparlamentarikern Malin Björk (V) är sedan länge kritisk till Frontex inte minst för förekomsten av pushbacks. Efter revisorernas rapport säger hon sig "inte vara förvånad" och påminner om att parlamentet redan tidigare vägrat att bevilja Frontex ansvarsfrihet för brott mot EU-lagar och mänskliga rättigheter. 

– Jag tycker att Frontex är en monstruös myndighet som begår människorättsbrott och som inte håller sig till lag och ordning och en sund förvaltning. Sverige borde pausa sitt deltagande i Frontex tills dess de fått ordning på sitt hus, säger Malin Björk.    

[Moderaterna och Sverigedemokraterna i EU-parlamentet har tackat nej till  intervjuförfrågan.]