Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige på vaccineringsefterkälken i EU

De flesta EU-länder har i nuläget vaccinerat en större andel av sin befolkning än Sverige. 

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC samlar löpande in information om hur många som vaccinerats mot covid-19 i medlemsländerna. Den senaste sammanställningen visar att Malta och Belgien ligger i topp när det gäller andelen av befolkningen som fått minst en dos av vaccinet, båda med över 71 procent. Motsvarande andel i Sverige är drygt 55 procent vilket är lägre än EU-snittet.

Malta ligger i klar topp när det gäller andelen som är helt vaccinerade där två av tre vuxna fått tillräcklig dos. I Sverige är en av tre fullvaccinerade – vilket är  under EU-genomsnittet.

Sverige kan missa EU-mål

EU har som mål att minst 70 procent av den vuxna befolkningen ska vara helt vaccinerade innan slutet av sommaren. Om det nuvarande antal doser som ges i varje medlemsland fortsätter i samma takt kommer Sverige inte att klara av det målet, enligt Politicos beräkningar.