Den polske EU-parlamentarikern Ryszard Legutko är en av två ordförande i ECR-gruppen där bland annat Sverigedemokraterna ingår. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ilska i SD-grupp över ”ordförandestöld”

Sverigedemokraternas partigrupp i EU-parlamentet blev av med utskottsordförandepost efter att en majoritet av ledamöterna gått mot församlingens rättstjänst.

När EU-parlamentet valdes in 2019 fick partigrupperna tilldelade tunga poster i utskotten efter deras respektive storlek. Nationalkonservativa ECR, där Sverigedemokraterna och polska regeringspartiet Lag och rättvisa ingår, fick bland annat ordförandeposten i sysselsättningsutskottet.

Slovakiskan Ďuriš Nicholsonová från ECR valdes  till utskottets ordförande. Hon har sedermera bytt grupp till liberala RE där Liberalerna och Centerpartiet ingår.

EU-parlamentets rättstjänst slog därefter fast att hon inte bör få fortsätta som utskottsordförande eftersom hon fick den posten i egenskap av ECR-ledamot. När hon lämnade ECR, som hade nominerat henne till kommittén, "förlorade hon också, i samma ögonblick och som en omedelbar rättslig konsekvens, ordförandeskapet i samma kommitté”, heter det i ett utlåtande från rättstjänsten som Politico läst

Trots detta röstade på måndagen en klar majoritet av ledamöterna, 38 röster, i sysselsättningsutskottet för att Ďuriš Nicholsonová ska få fortsätta på posten. ECR:s nya kandidat, spanska Margarita de la Pisa med 15 röster, fick därmed inte posten som rättstjänsten anser gruppen ha rätt till. Ryszard Legutko, en av ECR:s två ordförande, anklagade de stora partigrupperna för hyckleri och att bara hålla sig till demokratiska principer när det passar dem.

– Europaparlamentet ser sig gärna som en moralisk kraft i internationella relationer som försvarar principer om demokrati och mänskliga rättigheter. Men när det passar deras egna politiska syften verkar det som om åtagandet till dessa principer bland de stora grupperna i Europaparlamentet bara är retorik, sade Legutko i ett uttalande.