Kommissionen har sagt att man behöver mer tid på sig för att ta fram riktlinjer för rättsstatsmekanismen. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Otåligt EU-parlament förbereder stämning av kommissionen i rättsstatsfråga

EU-parlamentet har tröttnat på att kommissionen ännu inte tagit i bruk unionens nya mekanism för att stoppa EU-stöd till medlemsländer som bryter mot demokratiska grundprinciper. Man förbereder därför att ta kommissionen till EU-domstolen.

Vid årsskiftet började formellt den nya juridiska mekanismen som villkorar EU-stöd med att medlemsländerna följer rättsstatens principer att gälla. Syftet  är att skydda EU:s budget och bidrag från att missbrukas i medlemsländerna. Men kommissionen har ännu inte använt den med hänvisning till att man håller på att ta fram riktlinjer för hur den ska användas. 

EU-parlamentarikerna anser dock att inga sådan riktlinjer behövs utan är ivriga att de första fallen ska inledas. I mars ställde EU-parlamentet ett ultimatum på kommissionen att riktlinjerna skulle tas fram senast den 1 juni. Den tidsfristen missade kommissionen.

I en omröstning i veckan som stöddes av 506 mot 150 och 28 som avstod gör EU-parlamentet verklighet av sitt hot och ger sin talman David Sassoli i uppdrag att inom två veckor kräva att kommissionen "fullgör sina skyldigheter”.

Samtidigt ska man inled förberedelse på att ta kommissionen till EU-domstolen för att den ”underlåter att vidta åtgärder” som det heter i artikel 265 i EU-fördraget.

Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för resolutionen förutom Sverigedemokraterna.