Hoppa till artikelns andra spalt.

Sondering: En av tre tror korruptionen ökat i Sverige

Närmare en av tre svenskar tror att korruptionen ökat under det senaste året. Samtidigt uppger en av fem svenskar att de använt personliga kontakter för att få tillgång till olika tjänster.

Korruptionsgranskningsorganisationen Transparency International har gjort en omfattande opinionsundersökning i EU:s 27 medlemsländer. Den visar att 31 procent av de tillfrågade svenskarna tror att korruptionen ökat under det senaste året. Det är en högre andel än i de flesta andra EU-länder.

–  Att nästan var tredje person i Sverige anser att korruptionen har ökat i Sverige är en varningssignal. Det är ett tydligt tecken på att regeringens handlingsplan mot korruption måste kompletteras med konkreta åtgärder, sade Ulrik Åshuvud, ordförande för svenska Transparency International, i ett uttalande.

Var femte har nyttjat vänskapsband – en av hundra mutat

19 procent av svenskarna uppger att de nyttjat en personlig kontakt, så kallad vänskapskorruption, för att få tillgång till en tjänst – i synnerhet inom hälsovård eller utbildningssektor. (Artikeln fortsätter under grafiken.) 

TI pekar bland annat på uppmärksammade svenska fall där närstående till personal inom vårdsektorn fått vaccin mot covid-19 trots prioriteringen av personal som arbetar nära sjuka personer.

– Barometern visar att vänskapskorruption är en betydande del av det svenska samhället. Genom att nyttja personliga kontakter för att få tillgång och förtur till en tjänst, riskerar de som är mer behov av hjälp att åsidosättas inom till exempel hälsovården, sade Åshuvud.

Bara en procent av svenskarna anger dock att de betalat en muta för en tjänst – den lägsta andelen i EU. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Korruption bland beslutsfattare

De tillfrågade fick även svara på om de anser att korruption i beslutsfattande instanser som regeringen är ett stort problem. Här instämde 21 procent av de tillfrågade i Sverige – efter Danmark och Finland den lägsta andelen i EU. Störst problem anses korruption utgöra i Kroatien och Bulgarien.