Annons

Först 2023 väntas den nya jordbrukspolitiken träda i kraft – två år för sent. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s nya jordbrukspolitik kritiseras för att missa klimatmål

EU-parlamentet och medlemsländerna har efter många turer enats om unionens kommande jordbrukspolitik. Men resultatet döms ut som otillräckligt för att nå klimatmål.

Beskedet att de två lagstiftarna i EU preliminärt enats kom i fredags.

– Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kombinerar högre ambitioner när det gäller miljö, klimat och djurskydd med en rättvisare fördelning av stödet, särskilt till små och medelstora familjejordbruk och unga jordbrukare, sade EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski i ett uttalande.

Uppgörelsen har välkomnats av högergruppen EPP, socialdemokratiska S&D-gruppen, liberala RE-gruppen och nationalkonservativa ECR i EU-parlamentet. Den Gröna gruppen är dock kritisk och menar att uppgörelsen inte lever upp till unionens klimatmål.

Annons

– Denna uppgörelse är inte tillräckligt ambitiös för att uppfylla ambitionerna i Gröna given och för att genomföra den omvandling och omorientering av EU:s jordbrukspolitik som lantbrukarna, den biologiska mångfalden och klimatet i så hög grad behöver, sade den nederländske miljöpartistiske EU-parlamentarikern Bas Eickhout i en kommentar.

Måste formellt godkännas

Jordbrukspolitiken redan är försenad på grund av svårigheterna att komma överens. Förslaget om EU:s jordbrukspolitik för 2021-2027 såg dagens ljus 2018. Parlamentet och ministerrådet var klara med sina respektive ståndpunkter först i höstas. Förseningarna har gjort att den ny jordbrukspolitiken väntas börja först 2023 – två år senare än ursprungligen planerat.

Jordbrukspolitiken står för en tredjedel av EU-budgeten och är en av de mest svårförhandlade frågorna i unionen. 

Fredagens preliminära överenskommelse måste nu godkännas av medlemsländerna i ministerrådet och hela EU-parlamentet.