Hoppa till artikelns andra spalt.

Arbetslösheten minskar i EU – inte i Sverige

Den senaste månaderna har arbetslösheten minskat i EU men i Sverige går utvecklingen snarare åt andra hållet.

Precis innan coronakrisen fick fäste i Europa, i början av 2020, låg arbetslösheten i EU som helhet på 6,6 procent och i Sverige på 7,1 procent, enligt europeiska statistikbyrån Eurostats sätt att mäta.

Under våren 2020 steg arbetslösheten i de flesta EU-länder men mer i Sverige än genomsnittet i unionen. De senaste månaderna har arbetslösheten i EU som helhet minskat till en nivå på 7,1 procent, enligt färska uppgifter från Eurostat. I Sverige hade arbetslösheten tvärtom fortsatt öka till 9,2 procent. Det är efter Spanien, Grekland och Italien den högsta nivån i EU.