EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen tidigare dömt ut polska så kallade reformer av domstolsväsendet för att bryta mot EU-rätten. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: Polsk disciplinering av domare olaglig

EU-domstolen dömer ut den polska disciplineringsnämnden som regeringen kan använda för att bli av med misshagliga domare och utöva politisk kontroll av domslut.

Den polska regeringen har låtit inrätta en disciplineringsnämnd vid landets Högsta domstolen. Nämnden har rätt att häva immuniteten för domare, reglera arbetsrätt, social trygghet och pension för domare i högsta domstolen. Regeringen kan indirekt tvinga bort misshagliga domare, något som skett vid ett flertal tillfällen. 

EU-kommissionen kritiserat nämnden för att inte vara tillräckligt oberoende från politisk påverkan och tagit frågan till EU-domstolen som i dag torsdag meddelade sin slutliga dom.

”Nämnden tillhandahåller inte alla garantier om opartiskhet och oberoende och är i synnerhet inte skyddad från det direkta eller indirekta inflytanden från den polska lagstiftande och verkställande makten”, heter det i ett uttalande från EU-domstolen.

EU-domstolen pekar på att ledamöterna i både Högsta domstolen och disciplineringsnämnden utses av Nationella domstolsrådet vars 15 medlemmar i sin tur väljs av parlamentet. Nationella domstolsrådet ”har omorganiserats markant av den polska [regeringen och parlamentet]”, anser EU-domstolen.

Enligt torsdagens dom kan upplägget med disciplineringsnämnden även användas för att utöva politisk kontroll över domslut i andra domstolar och tryck på domare för att påverka deras beslut.

I går onsdag slog den polska författningsdomstolen fast att landet inte behöver följa EU-domstolens tidigare beslut att tillfälligt stoppa alla ärenden i disciplineringsnämnden. Det tolkas av vissa bedömare som ett tecken på att Polen inte kommer att följa EU-domstolens slutliga dom i frågan.

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen tidigare dömt ut de polska så kallade reformerna av domstolsväsendet som det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa drivit igenom sedan det kom till makten 2015.