Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU-kommissionärer Věra Jourová och Didier Reynders.

EU-kommissionär: Vi behöver göra mer för att upprätthålla rättsstaten

BRYSSEL 20 juli 2021

Läget för grundläggande demokratiska principer har under det senaste året försämrats i flera medlemsländer, slår EU-kommissionen fast. EU-minister Hans Dahlgren menar att kommissionen blivit mer aktivistisk när det gäller att agera mot de länder som underminerar rättsstatligheten.

EU-kommissionen lanserade på tisdagen sin årliga rapport – en andra hittills– om läget för rättsstatens principer i medlemsländerna.

– Det råder inga tvivel om att vi behöver göra mer för att upprätthålla rättsstaten. EU och medlemsländerna är på intet sätt immuna mot krafter som försöker utmana själva grunden för demokratiska länder, sade EU-kommissionär Věra Jourová.

Rapporten granskar rättsstatligheten inom fyra områden med både positiva och negativa aspekter. Syftet är att på ett tidigt stadium kunna identifiera hot mot rättsstaten och inleda en dialog om detta. 

Två länder står ut: Polen och Ungern. Kommissionen uttrycker stora bekymmer för utvecklingen för framför allt domstolsväsendets oberoende och pressfriheten i båda länder. 

– Reformen av domstolsväsendet i Polen finner vi mycket problematisk och riskerar domares oberoende, sade Jourová och syftade på den polska regeringens pågående försök att få ökat inflytande över domstolar och domare.

Sedan förra årets rapport har utsikterna i de två EU-länderna dessutom försämrats enligt kommissionen.

Under presentationen av rapporten meddelade kommissionärerna samtidigt att man ställt ett ultimatum till Polen om att landets regering senast den 16 juli måste garantera att man kommer att följa EU-domstolens domar.

"Kommissionen mer aktivistisk"

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) drar slutsaten av tisdagens inspel att kommissionen agerar tuffare än tidigare.

– Jag tycker mig se att kommissionen blivit mer aktivistisk, den reagerar oftare och tydligare, säger Dahlgren i ett uttalande till Europaportalen och tar beslutet om att hota Polen med EU-domstol och böter som ett exempel.

– [Att inte följa EU-domstolens beslut] går ju helt i strid mot hela den rättsordning som EU bygger på. Därför är det bra att kommissionen så raskt reagerat på detta och hotar med att dra Polen inför EU-domstolen också för detta, säger Dahlgren.

Grund för indragna EU-pengar

Sedan årsskiftet har EU en ny villkorsmekanism som gör det möjligt att stoppa utbetalningar av EU-stöd till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer. Enligt justitiekommissionär Didier Reynders kan dagens rapport utgöra en grund till hur och när den mekanismen kan sättas in.

– [Rapporten] utgör en möjlig del i beslutet om villkorsmekanismen, sade Reynders.

Underlag för diskussion

Innehållet i rapporten ska debatteras av EU-parlamentet, i nationella parlament och av medlemsländerna i ministerrådet som riktar in sig på fem länder i taget. Urvalet går i bokstavsordning och näst i tur står Estland, Irland, Grekland, Spanien och Frankrike.

 

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons
TCO
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret