Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen tvekar om Ungerns coronaplan

Oro för korruption gör att godkännandet av Ungerns plan för hur man ska använda EU:s coronafondspengar kan försenas.

För att få pengar från EU:s stora coronafond, där bidragsdelen uppgår till 390 miljarder euro, måste medlemsländernas regeringar presentera planer på hur och på vad de ska använda dem. Efter att planerna skickats in ska kommissionen inom en tvåmånadersperiod göra en utvärdering av planerna. 

På måndag i nästa vecka löper den tvåmånadersfristen för den ungerska coronafondsplanen ut. Landet har begärt 7,1 miljarder euro ur fonden, motsvarande fem procent av landets BNP. Men enligt uppgifter i bland annat Politico och nyhetsbyrån Bloomberg kommer kommissionen inte ge sitt godkännande i tid med hänvisning till att det ungerska förslaget inte innehåller tillräckliga åtgärder för att förhindra korruption.

Ungern hör tillsammans med Rumänien och Bulgarien till de tre korruptaste EU-länderna, enligt Transparency International.

När väl kommissionen gett sitt utlåtande om de respektive coronaplanerna har medlemsländerna i ministerrådet fyra veckor på sig att godkänna dem.