Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar mest oroliga för klimatet i EU

I inget annat EU-land pekas klimatförändringar ut som det enskilt största hotet mot världen i högre grad än i Sverige.

EU-kommissionen har låtit invånarna i medlemsländerna ta ställning till vilken de anser vara det enskilt allvarligaste problemet som världen står inför. Bland svenskarna pekade 43 procent ut klimatförändringar – den klart högsta andelen i EU där snittet ligger på 18 procent.

Näst efter klimatförändringarna pekar störst andel av svenskarna ut försämring av demokrati och rättsstat (13 procent) och den växande världsbefolkningen (11 procent) som de enskilt allvarligaste problemet som världen står inför.

Annons

För EU som helhet kommer områden tätt efter klimatförändringar som det största problemet: fattigdom, svält och brist på dricksvatten samt spridningen av infektionssjukdomar (båda 17 procent).

Stort klimatpaket i nästa vecka

På onsdag i nästa vecka presenterar EU-kommissionen ett klimatpaket med ett dussintal enskilda lagförslag som ska göra att unionen klarar sitt fastställda mål om att minska klimatutsläppen med minst 55 procent till 2030. 

Paketet består till största del av förslag om att uppdatera redan befintlig EU-lagstiftning som rör bland annat minskat energianvändande och att öka andelen förnybar energi. Men det innehåller även helt nya förslag om att införa en gränsskatt på koldioxidintensiva varor som importeras till EU och ett nytt system för utsläppshandel som i större omfattning ska gälla byggnader och vägtransporter.