Resultattavlan för rättskipningen i EU lanserades 2013 och är bland annat ett sätt för kommissionen att övervaka utvecklingen på området i medlemsländerna. Arkivbild.

Bild: Patrik Svedberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt tapp i tilliten till domstolars oberoende

Svenskars förtroende för att landets domare och domstolar är oberoende minskade tydligt under fjolåret.

För ett år sedan svarade 81 procent av de tillfrågade svenskarna i en undersökning som EU-kommissionen låtit genomföra att de ger ett ”bra” betyg när det gäller att landets domstolar och domare är oberoende.

När samma fråga ställdes tidigare i år hade den andelen minskat med tio procentenheter till 71 procent. Bara Danmark såg ett större tapp under 2021.  (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Det framgår av EU-kommissionens senaste resultattavla över rättsskipningens oberoende, effektivitet och kvalitet i medlemsländerna som presenterades i dag torsdag.

Hälften av den förändringen i Sverige beror på att fler gav domstolars och domares oberoende ett ”dåligt” betyg, den andra hälften på att fler än tidigare svarade ”vet ej”.

Åttonde högsta förtroendet

Med 71 procent som ger domstolsoberoendet bra betyg hamnar Sverige på plats åtta i EU – en försämring med fjolårets fjärdeplacering. Störst förtroende har domare och domstolar i Österrike och lägst i Kroatien.