Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Guteland om klimatrapport: En riktig skräckläsning

Jytte Guteland (S), som ledde Europaparlamentets klimatförhandlingar tidigare i år, kallar måndagens stora klimatrapport från FN:s klimatpanel för "en riktig skräckläsning".

IPCC:s sjätte stora klimatrapport, som presenterades på måndagen, bekräftar att Parisavtalets mål om en begränsning av uppvärmningen till 1,5 grader inte kommer att uppnås om det inte sker omedelbara, snabba och storskaliga minskningar av växthusgasutsläpp.

Sker inte det kommer jordens medeltemperatur att stiga med över 1,5 grader inom de närmaste 20 åren. Ifall utsläppen av växthusgaser fortsätter som i dag kommer uppvärmningen att överskrida 2 grader under 2100-talet. Rapporten visar att utsläpp av växthusgaser från mänsklig verksamhet svarar för cirka 1,1 ° C uppvärmning sedan 1850-1900.  

Annons

"Den här rapporten är en verklighetskontroll", säger medordförande Valérie Masson-Delmotte i IPCC arbetsgrupp I i ett uttalande . "Vi har nu en mycket tydligare bild av det förflutna, nuet och framtida klimat, vilket är viktigt för att förstå vart vi är på väg, vad som kan göras och hur vi kan förbereda oss."

– Forskningen slår nu fast att det utan tvivel är mänsklig påverkan som ligger bakom de översvämningar och skogsbränder vi ser runt om i EU. Det är en riktig skräckläsning där FN:s klimatpanel målar upp värsta-fall-scenarios med bland annat kraftigt höjda havsnivåer som skulle göra många tätbefolkade platser helt obeboeliga, säger Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) i ett uttalande till Europaportalen.

Hon hoppas rapporten, som backas upp av ett stort antal vetenskapliga rapporter samt 195 länders regeringar, blir en väckarklocka inför klimattoppmötet COP26 i höst.

– Över 80 länder har ännu inte uppdaterat sina löften och inget land i världen lever idag i linje med 1,5-gradersmålet, säger Jytte Guteland.